Akou formou sa mágia študuje?

( Milý záujemca alebo záujemkyňa o štúdium na Academia Arcana de Tarot! )

MILÍ NAŠI PRIAZNIVCI!

S potešením sme zaregistrovali Váš záujem o náplň štúdia našej školy.

V samotnej podstate ide o dištančný spôsob štúdia, to znamená, že jedenkrát v mesiaci je potrebné dostaviť sa do školy na jeden celý deň. V tomto čase prebiehajú prednášky, doplňujúce informácie, cvičenia a to, čo študent potrebuje, aby zvládol, keď opustí našu školu. Momentálne štúdium prebieha on-line. Využívame voľné dostupné aplikácie a to najmä Skype, Gmail a v najnutnejšom prípade aj Whatsapp.  Všetky listy, oznámenia, prihlášku či žiadosť o prerušenie štúdia treba zasielať na adresu: aadetrada@gmail.com

 V prípade, že sa rozhodnete študovať na našej škole je treba zaslať prihlášku jedenkrát na uvedenú adresu. Prihlášku treba podpísať dvakrát na určenom mieste.Treba si ju skutočne riadne prečítať, aby neskôr nedošlo k nedorozumeniam. Na našej škole môže študovať ktokoľvek, kto sa môže preukázať maturitným vysvedčením, no napriek tejto skutočnosti – odpis vysvedčenia nevyžadujeme, nakoľko už tu je čestnosť študenta skúšaná. Veríme, že Vás obsah štúdia na našej atypickej škole zaujme, pozdravujeme Vás a prajeme veľa slnečných dní v osobnom živote, s úctou, (Mgr. Ľubica Lehotská, rektorka) Pozn.: Hoci je naša škola náročnejšia ako ktorákoľvek iná, zatiaľ nie je akreditovaná! Každý kto sa rozhodne študovať školu Academia Arcana de Tarot, študuje ju na základe vlastného rozhodnutia so zreteľom na celoživotné vzdelávanie

V prvom rade by sme Vám mali objasniť, že rozhodne neveštíme a ani nehádame budúcnost.

Sme vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí sa zaoberajú filozofiou, psychológiou, holistickou medicínou, ktorej dôležitá zložka je napríklad aj zdravá výživa, a archetypológiou. Neustále sa snažíme rozvíjať, pretože už Sókratés povedal „Viem, že nič neviem.“ Nie sme ani liečitelia, ktorí šibnú zázračným prútikom a vám sa vyriešia problémy.

Riadime sa tým, že každý človek má slobodnú vôľu a je zodpovedný sám za seba. Osud nie je daný, dané sú len prekážky, ktoré sa dajú prekonať, alebo neprekonať rôznymi spôsobmi. Dokážeme vám rozanalyzovať vaše vzťahy, pomôcť vám s dieťaťom, ktoré nevie čo chce, alebo vytvoriť špeciálnu diétu a terapiu pri zdravotných problémoch. Terapie sa však nikdy nevylučujú s tým, čo vám naordinujú lekári. Mali by ste si uvedomiť, že aj keď vám povieme, čo by bolo pre vás najlepšie, nič sa nezmení, pokiaľ sami na sebe nepopracujete.

Keďže je množstvo tých, ktorí chcú ísť za poznaním a rozširovať si svoje vedomosti, rozhodli sme sa, že si nenecháme všetko len pre seba a založili sme našu školu Academia Arcana de Tarot. Koniec koncov veď archetypológia je univerzálna filozofia, v ktorej si každý nájde aspoň kúsok zo svojho života a prestane určité situácie zvaľovať na BOHA, ale uvedomí si, že keď je každý diamant, má silu bojovať proti všetkému.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

83 ÷ = 83