V čom vám môže sila archetypu pomôcť?

Archetyp vždy pomenúva silu vibrácie niektorou múdrou vetou. Kombinácie týchto múdrych viet zvyčajne vytvoria príbeh, ktorý je človeku blízky a rozumie im po svojom. Keď chce nejakým spôsobom zmeniť svoj život, stačí, aby zameral pozornosť na hlbší zmysel archetypu, uvoľnil svoju intuíciu a využil ho pre svoje dobro. Hlboký zmysel môžeme vidieť už v zhrnutí veľkých arkán podľa ich archetypov. Dostaneme takýto zaujímavý výsledok:

Boh je nekonečne jednoduchý, a všetkým prenikajúci. Preto všetko súvisí so všetkým, lebo to, čo je hore, je i dolu; čo je vonku, je i vnútri, a tak všetko všetkým preniká, veď aby si spoznal Boha – spoznaj seba. No najväčšie umenie je uvidieť svet očami iného. Na druhej strane – vychýliť sa z dráhy znamená vletieť do istej záhuby preto pamätaj, že miera je len jedna, všade rovnaká. Spoznaj názory iných, ale nikdy nechoď proti svojej intuícii, a ak sa už zamotáš, vedz, že cesta z kolesa vedie jeho stredom. V zdravom tele prebýva zdravý a veľký Duch, i tak si uvedom, že za všetko sa platí, no najviac za tie „splnené želania“. Áno, človeče, prach si, a v prach sa obrátiš, najmä ak ignoruješ fakt, že k dosiahnutiu cieľa vedie cesta plná tŕňov a pochybností, a tá druhá nevedie nikam. Naozaj sa netreba učiť za každú cenu na vlastných chybách, veď na kolená môže spadnúť každý, ale hanba je zostať kľačať – vždy totiž, existujú východiská. Ale ak hľadáš v zrkadle svoju vernú podobu, to radšej zostaň slepý. Aj v najhoršej chvíli sa môžeš tešiť z nového horizontu, ktorý ti Poznanie touto cestou odkrylo, lebo zvyčajne hľadíš, a nevidíš, až keď sa zahľadíš – uvidíš. A tak krásny nie si svojim obrazom, ale správaním, skutkami, vnútornou silou a láskou. Zásadou je, že kto do teba kameňom – ty doňho chlebom… a nezabúdaj, cesta do pekla je vystlaná samými dobrými skutkami…

Spojila som tu 23 archetypov VEĽKÝCH ARKÁN. (v prekade “Veľkých tajomstiev”) Vždy, keď sa zle cítim, si tento archetypálny celok prečítam. Občas nedočítam ani do konca, a objaví sa riešenie príliš komplikovanej záležitosti. A toto je len z úvodnej strany Archetypológie, učebnice pre študentov Academiae Arcana de TAROT.

Skúste sa tam pozrieť na niektorý seminár, nebudete ľutovať. Pošlite nám správu, alebo zatelefonujte na 0905279031.