Psychoanalytik

Naša koloratívna mágia ponúka jedinečnú možnosť získať zručnosť v odhaľovaní skrytých a skrývaných  tajomstiev človeka.

Sú dni keď sa cítite  nekomfortne hoci nemáte na to rozumné vysvetlenie. Môžete tušiť príčinu svojej nepohody ale nedovolíte si pripustiť svoju slabosť. Máte konkrétny dôvod, že ste nespokojní, smutní alebo zranení ale nemáte silu sa postaviť svojmu tieňu. Sú to príčiny viditeľné, zjavné a môžu byť potlačené alebo zablokované. Dostávate sa do situácie, z ktorej nepoznáte cestu k zlepšeniu. Aj vaše telo môže začať signalizovať, že je najvyšší čas konať.

A čo ďalej a neviete ako?

Treba nájsť zdroj a presne ho pomenovať.

Psychoanalytik je originálny  analytický systém, ktorý  zistí príčiny Vašich neprimeraných reakcií. Cez symboly a farby sa dostanete do hĺbky problému a prídete na koreň veci. Na prvý pohľad jednoduchý ale  zaručene účinný spôsob ako si pomôžete keď sa minuli všetky pre vás dostupné možnosti.

Ak Vás láka možnosť naučiť sa tento spôsob diagnostiky s radosťou Vás zasvätíme do jeho tajomstiev.

AP