Hypnoterapia

Hoci sa môže zdať, že vychádzame z učenia niektorého konkrétneho hypnotizéra, napriek tomu používame iba vlastné metódy, odskúšané a overené viac ako 25 rokov.

Hypnóza ešte aj teraz vzbudzuje u niektorých ľudí obavy. Často sa stretávame s tými, ktorí tvrdia, že ich „nemožno zhypnotizovať“ alebo, že hypnotizér vám prikáže niečo, čo nechcete urobiť. Vyvedieme vás z omylu. Je množstvo techník, ktoré vás dokážeme naučiť, ale ani jedna nesiaha na slobodnú vôľu človeka. A tiež vám vysvetlíme, že každého možno uviesť do hypnózy, dokonca aj vy sami so sebou to dokážete.

Milton Erickson, ktorý úspešne posunul hypnózu dopredu, povedal, že hypnóza či autohypnóza je najúčinnejšia, ak sa spája so slovami, symbolmi a obrazmi, medzi ktorými si osoba nájde súvislosť. Bol majstrom v tom, ako tieto dojmy dokázal v priebehu niekoľkých minút rozpoznať u pacientov.

Aj starí mágovia vedeli, že pri správnom prístupe je prakticky každý schopný ťažiť z výhod hypnotického fenoménu. Je to len otázka nájdenia správnej techniky pre určitého jednotlivca. Opäť sme pri tom, že najprv je nutné pacienta správne rozanalyzovať, zistiť pôvod jeho problému a určiť najvyhovujúcejší spôsob jeho odstránenia. Taktiež by ste si mali uvedomiť, že hypnóza naozaj rieši množstvo problémov, ale nerobí zázraky na počkanie a na počkanie ju ani nebudete ovládať.

Dôležité je aj to, že na hodiny hypnoterapie vás nepustíme, pokiaľ neabsolvujete psychológiu. Ak študujete psychológiu na inej škole, prípadne ste ju už skončili a zaujíma vás len tento seminár, ste u nás vítaní. Toto rovnako platí aj pre skončených lekárov.

Tešíme sa na vás

Mgr. Gabi Waltyseer, AM.Ar.

CENA: 1 víkend (hypnózu vyučujeme niekoľko víkendov!) stojí pre študenta AAdeT  120,-€ plus 5,-€ materiál,

pre záujemcu z FFUK alebo LFUK 134,-€ plus 5,-€ materiál. V jednom dni je to plných šesť 60-minútových hodín (čo je 8 školských vyučovacích hodín)

Intenzívny 4-dňový seminár pre skupiny, ktoré si takto môžu dohodnúť výučbu, stojí 350,-€ (ide o tridsať šesť 60-minútových hodín plus materiál) Je to vlastne 48 školských vyučovacích hodín.