Štúdium

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE TÚTO ŠKOLU ?

Už ste sa niekedy fyzicky ocitli v „knižnici Univerza“? Ja áno, presne pred siedmimi rokmi, keď som sa tak trochu zo zvedavosti, tak trochu z trucu a tak trochu z pozvania samotného Univerza ocitla v škole Academia Arcana de Tarot. Všetko sa zbehlo tak náhle s precíznym načasovaním), že som ani nemala možnosť váhať, či je to správna voľba. Bola. Všetko sa udialo presne tak, ako sa udiať malo. Samozrejme, veď Vesmír predsa vždy počúva naše priania a sťažnosti a môj život sa v tom čase zmietal v nespokojnosti z toho, čo sa dialo a kam som smerovala. Hľadala som niečo nové, pozitívne, obohacujúce, niečo, čo zlepší môj dovtedy stagnujúci život…..Myslela som si. No dostala som oveľa viac ako som vôbec mohla v danej chvíli očakávať. Všetko však má svoju postupnosť a žiadna zmena v našich životoch sa nedeje len tak – samoúčelne. Mohla by som tu teraz vyrozprávať celý môj osobný príbeh, to však nie je to podstatné. Podstatné je, že každý z nás prežíva svoj vlastný život, ktorý si ovplyvňuje svojim myslením, konaním a rozhodovaním. Mojim dôležitým rozhodnutím bolo vyštudovať školu, o ktorej som takmer nič nevedela, ale ktorá ma lákala svojou výnimočnosťou a poznatkami, ktoré žiadna iná škola podobného typu ani len nesľubovala….Preto by som sa s Vami rada podelila o moje pocity a skúsenosti, ktoré som vďaka tejto škole čerpajúcej z „knižnice Univerza“ získala….

1) ODVAHA PRIJÍMAŤ ŽIVOTNÉ ZMENY….

Naučila som prijímať životné výzvy ako súčasť zdokonaľovania seba samej. Dobrovoľne som sa rozhodla kvalitatívne zmeniť svoj dovtedajší život bez toho, aby som sa bála, čo to prinesie. Odvaha! Pre mnohých nenávidené slovo vzbudzujúce hrôzu až paniku. Prečo? Priznám sa, neviem…..Život sám o sebe je predsa odvážny, pretože nám neustále prináša nové vedomosti, skúsenosti, nové výzvy, nových priateľov, nové okolnosti….. Každý deň je iný ako ten predchádzajúci a je aj iný, ako bude ten nasledujúci. Je len na nás, či z takýchto dní budeme mať radosť a potešenie alebo strach z veľkého neznáma…. Škola ma naučila prijímať zmeny v živote ako niečo prirodzené a krásne, na čo sa teším!

2) CESTA POZNANIA…..

Ani som netušila, akú nádhernú a poučnú cestu prejdem prostredníctvom všetkých poznatkov a skúseností, ktoré som postupne nasávala a neúnavne sama na sebe testovala…… A všetky fungovali pozitívne !!! Máte pocit, že v dnešnej dobe je zbytočné sa vzdelávať? Alebo že stačí vyštudovať klasickú vysokú školu kvôli „titulu“ a lepšiemu zárobku?…..Nuž, ja som si potvrdila, že vedomosti čerpané z prameňov Univerza obohatia v prvom rade moju dušu a tým zlepšia kvalitu môjho života….Koľkí z nás keď ochorejú chodia k doktorom s bielymi plášťami, ktorí tipujú chorobu, ktorá podľa príznakov na Vás pasuje?…..ani si netrúfnem odhadnúť. A koľkí z nás sa sami o sebe naučia toľko, aby nielen pochopili ako fungujeme tu na Zemi vo fyzických telách, ale aj ako si vedieť pomôcť, keď svojimi chybnými krokmi, postojmi a myšlienkami narušíme krehkú rovnováhu tela a duše?…..

3) ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJ ŽIVOT….

Všetko vôkol nás je energia a my sami sme jej súčasťou…Kým som „dospievala“ v kolobehu materiálnej naháňačky, moje telo chradlo a postupne začalo vydávať signály, že niečo nie je v poriadku….Najprv postupne, potom stále nástojčivejšie….Nič….Čo myslíte, aké boli asi moje myšlienky?: „Kto za to môže?“….„Prečo sa to deje mne?“….“Prečo sa to nedeje tým druhým?“….“Prečo JA??“…..poznáte to???….

Neustálym sledovaním a porovnávaním s okolím som sa zamotala do vlastných negatívnych myšlienok a tie tvorili základ môjho negatívne fungujúceho sveta. Až v škole som pochopila, ako veľmi som ubližovala sama sebe. Nie tí druhí, ale JA SAMA!!…..a čo nasledovalo potom? Dlhá, ale veľmi poučná a veľmi krásna cesta SEBASPOZNÁVANIA so všetkým, čo k tomu patrí. S láskou, pochopení, prijímaním a odpúšťaním…. Poskytne Vám takúto „očistnú sebaanalýzu“ napríklad štúdium práva či ekonomiky???……porozmýšľajte….

Dnes je zo mňa iný človek. Neviem, kde by som bola, keby som sa pred siedmimi rokmi nerozhodla študovať na Academii Arcana de Tarot….Jedno však viem celkom iste. Môj život by napredoval pomalšie, bolestnejšie a pravdepodobne aj veľmi ťažko, pretože som nemala dostatočné vedomosti a poznatky na to, aby som pochopila fungovanie Vesmíru a jeho CELISTVOSŤ. Iba vďaka „knižnici Univerza“ som lepšie pochopila všetky zákonitosti a moju účasť na nich. Škola ma odštartovala k lepšiemu životu……to isté môžete urobiť aj VY…..!!!

Želám Vám všetkým rovnako krásnu, zaujímavú a hlavne poučnú skúsenosť….. Verte, že táto cesta je cestou Poznania najvyšších princípov a najdrahších klenotov fungovania Vesmíru….

Veľa šťastia!

Alexandra Spurná, AM. Ar., lektorka

1.        ročník

VEĽKÉ ARKÁNA archetypálneho TAROTu             

Základ „základov“. Všetko čo potrebujete do života vedieť a nenaučili vás v škole. Za víkend sa dozviete filozofiu „VEĽKÝCH ARKÁN“ a aj to, aký je význam slova arkánum, prečo osud nie je daný a prečo ste sami najväčší tvorcovia. Jednoduché obrazy a symboly vám ponúknu hlboký význam.

(Gabi CAPREA BRYNN)

PRAKTICKÉ CVIČENIA    

Jedna vec je ovládať teóriu a druhá, vedieť ju spájať a použiť v praxi. Chcete zmeniť svet? Túto možnosť vám neponúkame, ale zmeňte seba a svet sa začne meniť k lepšiemu. Praktické cvičenia vám pomôžu nájsť správny smer, ale cestu, si určíte vy sami.

(Gabi CAPREA BRYNN)

PSYCHOLÓGIA 

Úvod do psychológie

osvojenie si pojmov vedomie, nevedomie, archetyp, kolektívne nevedomie, symbol,

archetyp otca, archetyp matky, maska, anima, animus, archetyp tieň, synchronicita, self.

individuácia

Psychické funkcie myslenie, cítenie, vnímanie, intuícia.

Predstavy, ilúzie, halucinácie

Typológia osobnosti: Extrovertná osobnosť, Introvertná osobnosť.

Genotyp, fenotyp, vzťah medzi dedičnosťou a vplyvom prostredia. Reflex, receptory,

Centrálny nervový systém.

Holistický pohlaď na psychológiu osobnosti

Potreby, Maslowova hierarchia potrieb.

Vôla, vôľové vlastnosti

Tvorivosť

Emócie ako hlas duše

Základná charakteristika emócii : komplexnosť, diferencovanosť, polarita, selektívny vplyv

Emočná mapa

Emočná inteligencia – päť emočných kompetencii

Základné formy strachu

Pozitívna psychológia

Rozdiel medzi človekom s vysokým EQ a nízkym EQ.

Depresia

Klinická depresia

Emocionálne centrá nášho tela

Symbolický význam niektorých emócii

FILOZOFIA          

Na škole mnohých tento predmet „strašil“. V našej škole sa učíme originálne formulovať vlastné myšlienky, ale bez poznania minulosti a histórie to nepôjde. „Spoznaj minulosť, aby si vytvoril lepšiu budúcnosť.“  Po víkende by ste mali zvládať na úrovni formulovať svoje myšlienky, použiť ich v praxi a zrejme budete priebojnejší, lebo len tak sa dostanete k cieľu. V 1. ročníku je predmetom nášho záujmu Staroveká filozofia.

(Gabi CAPREA BRYNN)

MÁGIA

Umenie ovládať seba, byť pánom svojich emócií, myšlienok, skutkov, mať nadhľad v zložitých situáciách, vidieť, čo ostatní prehliadajú…, výcvik podľa renomovaných mágov, ako bol Hermes Trismegistos, František Burdon, Jan Kefer, A. L. Soror, Pierre Lasenic, Raymond Buckland a podobne.

Základný výcvik. (Lubi Cariadus Amser)

RUNY ( 1,2,3 ročník)      

Starobylé keltské magické symboly, symboly moci, ducha, tiež písmená, ak chcete nechať odkaz, aby bol iba pre niekoho čitateľný. Tak, ako ich nepoznáte, s cvikmi, zostavami cvikov, ochrannými kameňmi a úžasnými radami do života. (Lubi Cariadus Amser)

2.         ročník:

Ak veľké arkána predstavujú pevný kmeň životného stromu, malé arkána sú ako jeho vetvy. Napriek tomu, že malé arkána majú prívlastok „malé“, ukrývajú hlbinnú filozofiu, ktorá sa týka nielen hmotných či materiálnych záležitostí človeka, ale aj jeho citovej vyrovnanosti, tvorivosti pretransformovanej do ambícií a napokon prejav intelektu a zdravia.

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Teória neuplatnená v praxi ide do zabudnutia. A skutočné pochopenie prichádza praxou. Preto  praktické cvičenia nielen utvrdia teóriu, ale stimulujú k dobrovoľnej snahe dozvedieť sa viac, uvedomiť si, kde sú ešte rezervy v doplnení informácií a doštudovaní potrebného. Ovládať veľké a malé arkána je ako ovládať abecedu.  Ale až tvorbou slov a viet sa naplno prejavia a komplexne poradia. (Iv. Pole)

PSYCHOLÓGIA 

Diferencovanosť, polarita, selektívny vplyv; emočná mapa, emočná inteligencia – päť emočných kompetencii, základné formy strachu

Pozitívna psychológia

Rozdiel medzi človekom s vysokým EQ a nízkym EQ.

Depresia, klinická depresia

Emocionálne centrá nášho tela, symbolický význam niektorých emócii

Psychológia osobnosti

Základná štruktúra osobnosti, utváranie trvalejších vlastností osobnosti, Id, Ego, Superego, Ego – obranné mechanizmy

Vývinová psychológia

Výchova – chyby vo výchove, vývinové obdobia, teória sociálnej maternice

Projektívne metódy – príprava na psychoanalytika

analýza detskej kresby, test troch stromov, analýza kresby postavy

Vzťahy, psychoterapeutický vzťah

Socializácia, Rodina – rodinné subsystémy, hranice systému, Tajomstvá a tabu v rodine

Partnerstvo – očakávania žien a očakávania mužov

FILOZOFIA          

Aj stredoveká filozofia má v sebe množstvo príkladov, ktoré si môžeme preniesť do prítomnosti. My ju však prepájame s mágiou a našou jedinečnou  archetypológiou. Naučte sa dávať svoje myšlienky na papier, spájajte, kombinujte a vytvorte niečo vlastné. Vraj to k práci nepotrebujete? Ani k životu? Nepotrebujete dosiahnuť svoj cieľ pomocou múdrosti? Tak potom si náš kurz naozaj nevyberajte, lebo po víkende dáte do vrecka aj svojho nadriadeného.

MÁGIA

Umenie ovládať seba, byť pánom svojich emócií, myšlienok, skutkov, mať nadhľad v zložitých situáciách, vidieť, čo ostatní prehliadajú…, výcvik podľa renomovaných mágov, ako bol Hermes Trismegistos, František Burdon, Jan Kefer, A. L. Soror, Pierre Lasenic, Raymond Buckland a podobne.

Výcvik pre pokročilých. (Lubi Cariadus Amser)

3.         Ročník:

ARCHETYPOLÓGIA, práca s vibračným kódom a programom, ktorý je jediný na svete, naše know how, dá sa povedať, že nadčasová a dokonalá vec.  Archetypológia umožňuje odhaliť všetko skryté, pomocou scanov správne diagnostikovať pacienta, určiť čo je preňho najlepšie alebo zistiť niečo dôležité o sebe, správne sa postaviť voči svoju vnútornému konfliktu, rozhodnúť sa pre niečo, odhaliť svoje slabé miesta a správne sa im „pozrieť do očí“. Lubi CARIADUS AMSER a MONI CUSSAN)

PRAKTICKÉ CVIČENIA z archetypológie

Tréning s arhetypálnymi vzorcami, odhaľovanie svojich tieňov a správny postoj voči nim. Po jednotlivých cvičeniach by ste mali zvládnuť prácu podľa požiadaviek klienta a tiež podľa požiadaviek vlastných.

ZÁKLADY KOLORTERAPIE (1)      

Farby nás obklopujú a vplývajú na nás, či si ich uvedomujeme alebo im nevenujeme priamu pozornosť. Je to energia s vlastnou vibráciou a vlastnosťami, ktoré významne pôsobia na ľudské telo. Archetypológia využíva aj symboliku farieb a tieto dva smery spolu veľmi úzko súvisia. Kto má záujem porozumieť svojej pravej podstate a odhodlal sa oboznámiť s analýzou osobnosti prostredníctvom nášho bezkonkurenčného systému, určite nebude ukrátený o vedomosti, ktoré pomôžu porozumieť abecede farieb. Farbami sme prepojený vo všetkých smeroch nášho života a na prvom seminári o farbách sa naučíte ich základné vlastnosti a kde všade ich môžeme aplikovať v rámci psychosomatiky. (Rea Pulmenti)

 FILOZOFIA          

Novovek, osvietenstvo, 19. a 20. storočie priniesli zásadné zmeny v myslení. Ak to všetko prepojíme s archetypológiou a vložíme do života, dostaneme odpovede na otázky, ktoré sú pre nás dôležité. Nestačí len vedieť, treba sa neustále posúvať a vedieť svoje názory podať. Na histórii sa učí najlepšie a opäť vám neponúkneme to, čo občianska náuka. Primiešame trochu mágie, myslenia podľa archetypológie a každý si dodá kvapku vlastnej esencie. Výsledok? Pochopíte, že na druhej strane má čierna bielu farbu a naopak. (Gabi Caprea Brynn)

PSYCHOLÓGIA 

Choroba, Symbolika ochorenia

Polarita – Dobro a zlo v psychoterapii

Princíp tieňa, práca s archetypom tieň, Spiritualita ako univerzálna tendencia, Psychospirutálna kríza,

Celok v každej jeho časti, Modelovanie dynamiky živých systémov, Zmysel bez zmyslu??

Prehľad niektorých psychoterapeutických smerov

Analytická psychoterapia C. G. Junga, Humanistická psychológia Rogersa, Transakčná analýza

Hypnoterapia

Psychiatria, Neurotické poruchy, Psychotické poruchy, Poruchy osobnosti

MÁGIA

Umenie ovládať seba, byť pánom svojich emócií, myšlienok, skutkov, mať nadhľad v zložitých situáciách, vidieť, čo ostatní prehliadajú…, výcvik podľa renomovaných mágov, ako bol Hermes Trismegistos, František Burdon, Jan Kefer, A. L. Soror, Pierre Lasenic a podobne.

Výcvik pre mimoriadnych. Pôjde aj o astrálne cestovanie. (Lubi Cariadus Amser)

4.         Ročník:

MAGICKÁ KOLORTERAPIA

Farby majú magickú moc a možno, aj keď sa to nezdá, dokážu robiť zázraky. O farbách ako ich vnímame, o farebných systémoch, ich využití v praktickom živote ale aj o ich skrytých významoch sa dozviete práve na magickej farebnej prednáške. Teoretická časť Vám priblíži všeobecne platné pravidlá na základe vedeckých poznatkov. Pre nás je ale významná ich schopnosť pôsobiť na emócie a prežívanie človeka. Táto téma vám odkryje tajomstvá psychológie farieb, ktorá vás naučí ako si môžeme farbami pomáhať.

Rea PULMENTI

PSYCHOANALYTIK (1)   

Vznikol ako záchranné koleso v ťažkej životnej situácii, z obavy a strachu, aby následne mohol pomôcť tam kde je to nevyhnutné. Má svoju vlastnú históriu. Je to jedinečný diagnostický nástroj. Analytická metóda testovania psychického stavu človeka, ktorý často krát nevie priamo pomenovať čo ho trápi alebo nevie slovami vyjadriť svoj problém Zdanlivo jednoduchý súbor obrázkov, ktoré sú určené na vyfarbenie, v sebe ukrýva silu skrytých symbolov. Symbol je jazyk nevedomia a pomocou obrázkov, ktoré si záujemca dokreslí si zároveň pomenuje svoj konkrétny problém. Symboliku a analýzu testu si môžete vyskúšať na seminári, ktorý Vám umožní nahliadnuť do 13. komnaty.

Rea PULMENTI

VÝŽIVA                

Strava, strava, strava – ako veľmi hýbe svetom? Kedysi sa pomocou nej liečilo a my túto teóriu preferujeme dodnes. Naučíte sa ako zostaviť stravu pre chorého (rôzne ochorenia), aké vitamíny potrebuje a koľko, vyvrátime rôzne fámy a samozrejme budete vedieť zostaviť aj stravu, aby ste zachovali svalovú hmotu a stiahli tuk. Už nebudete musieť googliť, dostanete všetko v kocke. Nebudete sa odrážať od mýtov, ale výskumu a našich poznatkov.

Gabi Caprea Brynn

ZÁKLADY HOLISTIKY, cvičenia (1)

Duša-Duch a telo. Čo je ako prepojené, prečo. Starostivoť o chrám svojej duše, teda o telo. Základné návyky a cvičenia: dýchacie, ale aj izometrické, na podporu činnosti rôznych orgánov.

Lubi Cariadus Amser

OBRANA PROTI ČIERNEJ MÁGII (1)         

Ako sa brániť proti tzv. duševným upírom, proti negatívnym vplyvom okolia, proti mentálnemu násiliu, to bude témou tohto zaujímavého a výnimočného seminára. Vhodné výlučne pre tých, ktorí absolvovali trojstupňový  výcvik mágie.

Lubi Cariadus Amser

5.         Ročník:

MAGICKÁ KOLORTERAPIA (1)    

Ďalšia časť má rovnako atraktívny obsah. Sú to Mandaly, so svojim vlastným fascinujúcim jazykom. Tvorenie mandál je kreatívna činnosť, ktorá obohacuje tvorivého ducha človeka a zároveň oslobodzuje jeho prirodzený vnútorný prejav. Vynáša z hlbín podvedomia naše skryté tajomstvá, ktoré si žiadajú našu pozornosť. Všetko čo vieme o mandalách, naše skúsenosti a poznatky vám radi priblížime ak sa rozhodnete prísť. Budeme ich kresliť, tvoriť a dozviete sa veľa zaujímavých informácií.

HYPNÓZA, NLP (4)

Ako rýchlo zhodnotiť a nájsť riešenie na rôzne vzťahové a životné problémy; cvičenie VAKOG, a ďalšie, ktoré budete môcť aplikovať nielen vo vlastnom živote, ale aj do života iných.

KANTOTERAPIA (2)        

Liečba spievanou liečivou „básňou“ za sprievodu bubnov, hrkálok. Odstraňovanie „posadnutia“, hyperaktivity, ADHD, ale aj iných nebezpečných neduhov. ©®

TONGLEN (1)

Špeciálna a výsostná technika pre veľmi ťažko chorých – od jeho svätosti Dalajlámu

OBRANA PROTI ČIERNEJ MÁGII

Ako sa brániť proti tzv. duševným upírom, proti negatívnym vplyvom okolia, proti mentálnemu násiliu, to bude témou tohto zaujímavého a výnimočného seminára. Vhodné výlučne pre tých, ktorí absolvovali trojstupňový  výcvik mágie.

Lubi Cariadus Amser

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. ročník

Počas oboch semestrov sa neofyt (študent) naučí filozofiu a duchovné cvičenia polovice veľkých tarotových arkán, vrátane ich záporného numerického a archetypálneho obsahu, na základe podrobnej analýzy seba samého sa naučí kritizovať s láskou, nezávislosti na svojich utkvelých názoroch a predstavách, ktoré ho v bežnom živote brzdia a neumožňujú mu širší rozmach v osobnom živote, naučí sa vnímať a používať veľké arkána (aj v ich zápornom vyjadrení) a ich príslušné archetypy pre bežné rozhodovanie vo svojom živote. Zároveň sa vyučuje Klasická filozofia (filozofia Orientu, grécka filozofia); dejiny čarodejníctva aj z pohľadu psychiatrie, čo je potrebné na pohotové zvládnutie akýchkoľvek životných situácií, psychológia osobnosti, upravená podľa potrieb psychoanalýzy a potrieb školy, špeciálne praktické cvičenia osobnosti a životných situácií. (Potrebný, ale nie nevyhnutný, je jazyk anglický pre ľahšiu orientáciu na internete a v literatúre faktu.) • Skúšky sú po odovzdaní ročníkovej práce.

2. ročník • rozširujeme o vedomosti a archetypy malých arkán s príslušnými cvičeniami, priebežne sa učíme narábať s archetypmi podľa rôznych situácií, pripravujeme sa na zvládnutie situácií v archetypologickom poňatí, i vzhľadom na príslušné cvičenia a testy. Zároveň sa vyučuje Stredoveká filozofia a obdobie renesancie, dejiny čarodejníctva aj z pohľadu psychiatrie, psychológia osobnosti, upravená podľa potrieb hlbinnej psychoanalýzy a potrieb školy, špeciálne praktické cvičenia osobnosti a životných situácií. Skúšky sú po odovzdaní ročníkovej práce.

3. ročník • Veľmi podrobná výučba archetypálnych vplyvov na rôzne životné stavy a situácie, pomocou nami vytvoreného, výnimočného programu – archetypológie, ktorý dnes obsahuje viac ako 22 tisíc archetypov; • Zároveň sa vyučuje Filozofia Novoveku, základy hlbinnej psychológie, dejiny čarodejníctva aj z hľadiska psychiatrie. Akcent je na špeciálnych cvičeniach študenta a jeho schopnostiach určiť problém osobnosti bez použitia pomôcok či iných prostriedkov. Študent vypracuje bakalársku, rozbor osobnosti podľa zadania svojho pedagóga. Po troch ročníkoch nasleduje špeciálna bakalárska skúška, stanovená Radou AA de T, kde sa zhodnotia vedomosti a zručnosti študenta a jeho ročníkové práce. Študent, ktorý uspel v rozpätí A – C získa titul bakalár archetypológie, B.Ar. V prípade neúspechu skúšobná komisia odporučí buď opakovať ročník, alebo sa pripraviť za určených podmienok na opravnú skúšku. Pozn.: Najlepšie práce zo štylistiky a filozofie uverejňujeme na našej www stránke:

4. ročník • diagnostika MERLINOM (archetypologický program) na základe vedomostí prvého až tretieho ročníka. Zvláštny druh anatómie, colorterapie podľa zásad holistiky. • Študent sa naučí základy holistickej medicíny, jeho obsahom sú tieto tematické okruhy: fyziológia, starostlivosť o telo na podporu celkového zdravia s praktickou výučbou zdravotných cvičení ako 5 Tibeťanov, jogové spinálne cviky, upravený Pozdrav Slnku, Millmanova gymnastika, energetické cvičenia aj podľa Donny Eden, zdravá výživa s receptárom zdravia, kolorterapia a mandaly podľa AAdeT, špeciálne praktické cvičenia a skúšky. Súčasťou je i zaujímavý masérsky kurz, o aký bude záujem. • Skúšky sú počas roka a hlavné na konci školského roka, teda v júni.

5. ročník študent pokračuje v štúdiu neurofyziológie, kolorterapie, kde sa naučí správne diagnostikovať konkrétnych klientov, terapie mega dávkami vitamínov, s receptami a s presným návodom ako ich zostavovať. Zasvätí sa do tajov kantoterapie, mozgového džogingu, aj s praktickými cvičeniami, na ktorých bude hlavný akcent. Nebudú chýbať ani špeciálne praktické cvičenia a skúšky. • Skúšky sú počas roka a hlavné po odovzdaní určenej práce, ktorá môže byť aj vecná, ako určí vedúci profesor ročníka.

6. Ročník • študent pokračuje v štúdiu úvodu do hypnózy, správne štylizuje sugescie a zásady archetypálnej psychoterapie s príslušnými praktickými cvičeniami ako tonglen, cvičenia sebaovládania a podobne. Keďže ide o náročné techniky, študent si vyberie jednu z nich ako hlavnú, aby ju neskôr stopercentne zvládol. • II. Semester je konzultačný, môže byť určený aj na písanie skupinovej DP, ktorá je použiteľná ako vedecká publikácia, povinnú prax. Tento ročník študent končí špeciálnou záverečnou skúškou, určenou Radou Academie Arcana de Tarot, kde po dosiahnutí príslušných bodov dosahuje hodnosť magister archetypológie (M.Ar.).

Opäť sme pracovali na spôsobe výučby, obohatili sme ju o mágiu, runy ako sa ich nikde nenaučíte, a ďalšie zaujímavé možnosti, ktoré vás isto pritiahnu. Ešte stále dorábame celý projekt a pracujeme na ňom veľmi intenzívne, takže vás veľmi skoro budeme informovať.

Väčšinou sú všetky podrobnosti uvedené v prihláškach pre každý ročník.
Poplatok za pracovný zošit a podobný prednáškový materiál pre všetky ročníky (od školského roka 2015) je zahrnutý v poplatku za každý seminár.

Na sklade: Tarotové ARKÁNA, vrecková verzia, 17,-€  a tiež väčšia verzia, vhodná aj na mediáciu a s výkladovými systémami 23,-€ do vypredania zásob.

Pozn.: Program MERLIN+MIEŠAJ si povinne kupujú študenti 3. ročníka za sumu 151,-€ a tí, ktorí majú záujem ovládať archetypológiu. Je vhodný pre psychológov, psychiatrov, ale aj pre personalistov či sociálnych pracovníkov.

Ak sa niekto rozhodne ukončiť štúdium po absolvovaní veľkých a malých arkán TAROTU, môže si zakúpiť výnimočný program MIEŠAJ za 101,-€, ktorý ho môže uživiť.

Tieto programy so špeciálnym školením sú dostupné komukoľvek. Podmienkou je minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

NEPREHLIADNITE!!! •
Rada AA de T si vyhradzuje právo vylúčiť zo štúdia Academie Arcana toho, kto nesplnil požiadavky stanovené Radou AA. de T. •
Skúšky sú spoplatnené takto: • Podľa nového poriadku sa platí len príspevok na občerstvenie € 10,00 • a takisto tí, ktorí majú promóciu s oslavou – doplatia promočný poplatok 5,00 €  okrem poplatku za skúšku.

Zároveň si Rada AA de T vyhradzuje právo na to, aby zodpovedne vybrala adepta na „veľkého majstra“ archetypológie (AM.Ar.), ktorý má právo nosiť zlatú pečať. •

Tí, ktorí chcú rozvíjať učenie Archetypológie a TAROTU ako univerzálnej filozofie, sa po ukončení štúdia prihlásia Rade AA de T na atestáciu každé tri roky. • V škole sú zabezpečené teplé a studené nápoje.

PRINCÍPY ČINNOSTI RADY ACADEMIE ARCANA de TAROT.

Je v záujme zdravého fungovania AAdeT a jej absolventov v praxi, aby existoval priestor včasnej eliminácie nezdravých javov, ktoré by mohli spôsobiť skraty v ochrane duchovného bohatstva a posolstva filozofie archetypov. Delegované právo i povinnosť vytvárať tento priestor, prináleží tým majstrom archetypológie, ktorí svojim štúdiom a praktickými skúsenosťami preukázali, že vedia a chcú uvádzať do života duchovné a bohatstvo a posolstvo tejto filozofie. Členmi Rady sa stávajú veľmajstri (nositelia zlatej pečate) a majstri archetypológie (M.Ar.), ktorí spĺňajú uvedené kritériá a chcú v Rade pracovať bez nároku na honorár. Činnosť Rady je istotou, že existuje priestor, ktorý môže ktokoľvek z nás (študent, učiteľ, lektor, absolvent, klient…) využiť, ak má pochybnosti, nejasnosti, napätia, nedorozumenia, spory, konflikty, ktoré mu bránia zdravo sa zapájať do štúdia, medziľudských vzťahov v rámci školy, praxe v práci s archetypmi, vzťahov s klientmi ap. a uchádzať sa o pomoc pri ich riešení (názory múdrych, skúsených, ochotných, hodnotenia, riešenia, rozhodnutia, rady…), ktorá ho nasmeruje k hĺbke pochopenia a sebapochopenia v záujme nájdenia, precítenia a uplatnenia slobodnej vôle v konkrétnej situácii. V tomto zmysle je poslaním Rady –strážiť: – víťazstvo nad náladami,( aby sme sa vyhli zbytočným deleniam, rozkladom, prekážkam a zachovala sa čistota slobodnej vôle), – pravdu hĺbky pred povrchnosťou, – harmóniu pred agresivitou, úzkosťou, márnym úsilím, tak, aby každý bol schopný zviditeľniť svoje vnútorné bohatstvo a zdieľať ho s inými, aby sa naše spoločné úsilie vyhlo stojatým vodám hlučných pochybností. Len určitá miera stresu zdravo dynamizuje pohyb k cieľu, ide o snahu neprekročiť ju. V záujme zdravého uplatňovania uvedených princípov navrhujeme, aby Rada AAdeT rokovala zásadne na podklade ŽIADOSTI (podnetu). Je to i záruka toho, že sa samotná Rada AAdeT vyhne nezdravému stavu, v ktorom by mohla začať žiť vlastným životom, byrokratizovať sa, zaoberať sa viac sama sebou a „zdokonaľovaním“ vlastnej činnosti, „vymýšľaním“ nových práv a povinností … , následky čoho sú zákonite zničujúce.)

Základné pravidlá činnosti Rady:

1. Činnosť Rady AAdeT riadi 5 členný výkonný výbor v zložení: predseda, podpredseda, pokladník, zapisovateľ, člen. Zasadaní VV Rady sa zúčastňuje aj zástupca študentov AAdeT – ako manažér ich postojov a návrhov.

2. Rada AAdeT splnomocňuje VV Rady rokovať: – o veci (podnete) písomných žiadostí a podľa ich charakteru pripraviť rokovanie Rady AAdeT, ktorá vo veci žiadosti rozhodne na základe návrhu rozhodnutia VV len vtedy, ak je na zasadaní prítomných najmenej 5 jej členov. Rada AAdeT rozhoduje: – o prijatí nových učiteľov AAdeT, externých lektorov AAdeT – na základe reálnych aktuálnych potrieb plnenia študijných plánov AAdeT, odôvodnenia navrhovateľa či samonavrhovateľa, a po prípadnom pohovore s uchádzačom o miesto učiteľa AAdeT tj. na základe komplexného posúdenia aktuálneho stavu jeho spôsobilosti pôsobiť na tomto mieste. – o priznaní trvania kvality spôsobilosti bakalára archetypológie, majstra archetypológie, veľmajstra archetypológie, na základe pravidelných atestácií (trojročná periodicita), o ktoré sa absolventi uchádzajú, ak chcú pôsobiť ako súčasť komunity majstrov a bakalárov archetypológie – absolventov Academie Arcana de TAROT. – o sankciách za nedôsledné, povrchné, nedôstojné ap. plnenie povinností vyplývajúcich z morálneho kódexu bakalára či majstra tarotu (napomenutie, dočasné pozastavenie činnosti, vylúčenie, odobratie titulu spojené so zákazom činnosti) – o platnosti aktu slávnostného odovzdávania dokladov o dosiahnutom stupni spôsobilosti absolvujúcich študentov AAdeT – – doklad o absolvovaní ročníkov AAdeT (bez oprávnenia na prácu s klientelou) – preukaz študenta, – 1.st – doklad o získaní úrovne spôsobilosti bakalára archetypológie B.Ar.(s alebo bez oprávnenia pracovať s klientelou), – 2.st. – doklad o získaní úrovne spôsobilosti majstra/magistra archetypológie M.Ar.), ktorý sa viaže na preukázanú schopnosť pracovať s klientelou vo vybratej špecializácii, – 3.st. – doklad o získaní kvality spôsobilosti veľkého majstra archetypológie (AM.Ar.), ktorý je podmienený preukázaním práce s klientelou a schopnosťou zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu v úlohe pedagóga alebo lektora AAdeT. Rada AAdeT rokuje: najmenej 3-krát ročne na základe potreby bilancovania vlastnej práce a prerokovania vlastných poznatkov o činnosti AAdeT a pôsobení absolventov, ktoré získava formou hospitácií na hodinách učiteľov AAdeT, v osobných rozhovoroch s učiteľmi, lektormi, študentmi AAdeT, podľa potreby aj klientmi. Z každého rokovania vyhotoví zapisovateľ AAdeT zápisnicu (najneskôr do 2 týždňov od rokovania Rady). Originál zápisnice odovzdá predsedovi Rady a kópie každému členovi Rady AAdeT, tj. aj na zasadaní Rady neprítomnému členovi Rady AAdeT.

Rada AAdeT vedie evidenciu: – členov Rady a aktualizuje kontaktné údaje o nich. Rada AAdeT má v súčasnosti 5 členov: Daniela BARTOKOVÁ, Gabi CAPREA, Tibor Drahoš – čestný prezident, Aleandra SPURNÁ, Tatiana Trnková.

VV Rady AAdeT riadi činnosť Rady v období, na ktoré mu bola delegovaná táto právomoc (max. 3 roky). – absolventov AAdeT – Ročenky absolventov – zápisníc z Rady, ktoré majú tieto povinné náležitosti:

1. Prezencia. 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Rady. 3.Program rokovania Rady. 4. Stručný popis podstaty vyjadrení členov Rady k bodom rokovania. 5.

Dôsledne a presne záver rokovania k jednotlivým bodom. 6. Záverečné uznesenia z rokovania Rady.

Informácia o nasledujúcom termíne rokovania Rady. Podpis zapisovateľa zápisnice. Podpis schvaľovateľa zápisnice. Dátum distribúcie zápisnice. Dodržiavanie schválených princípov a pravidiel činnosti Rady, a ich schválených priebežných aktualizácii, je vecou osobnej cti členov Rady slúžiť čistote zákonov univerza, ktoré udržiavajú zdravé fungovanie jeho každého makro i mikrosystému.

Člen Rady sa môže vzdať členstva v Rade AAdeT alebo môže byť vylúčený, ak svojím prístupom k činnosti Rady presvedčí, že – nevie, nechce alebo z objektívnych príčin nemôže v Rade zodpovedne pracovať. Náklady na činnosť Rady predstavujú: 1. prenájom rokovacej miestnosti 2. spotrebný materiál (kancelársky papier, obálky, poštovné ap.) Náklady sa hradia na základe predložených platných dokladov z rozpočtu Academie Arcana de TAROT.

Návrh princípov činnosti Rady Academie Arcana de TAROT vypracovali: PhDr. Mária Baslíková, M.Ar. Tibor Drahoš, A.M.Ar v roku 1998.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

24 ÷ 4 =