Colorterapia

Prehovorte farbami !

O všetkom čo vás teší  ale aj čo vás trápi.

Vyjadrite farbami  všetky  skryté túžby, ktoré  máte strach vysloviť ale aj obavy a neduhy, ktoré radšej nechcete pomenovať.

Vyfarbite si  všetko čo je v hĺbke Vašej podstaty skryté  a žiada si pozornosť.

Namaľujte si svoj svet taký o akom snívate.  A potom si ho  začnite  tvoriť .

Nemusíte byť umelec  talentovaný v  maľovaní.  Vaše umenie, talent a originalita je vo Vás.

Jediná podmienka Vášho umenia je odhodlanie začať pracovať na svojom diele.

 

Čo dokážeme povedať farbami?

Komunikácia je dôležitý a nevyhnutný prostriedok na dorozumievanie,  na fungovanie v spoločnosti . Potrebujeme komunikovať aby sme si  porozumeli, aby sme vyjadrili naše potreby.  Pri komunikácii sa snažíme  dospieť  k vzájomnej dohode alebo  sa snažíme hovoriť  vlastný názor. Ibaže nie vždy  je to jednoznačné a vhodné. Nie vždy je priestor a  odvaha hovoriť, povedať alebo odpovedať. Nedokážeme vždy vyjadriť to čo naozaj cítime. A často ani sami nevieme čo vlastne cítime. Stáva sa, že iba tak hovoríme alebo niekoho ohovoríme a občas aj zaklameme. A veľmi často klameme samých seba.  Potom môžeme začať zahovárať alebo si niečo nahovárať.  Vtedy sa naša komunikácia dostáva do úplne iných rozmerov.  Je to bludisko alebo bludný kruh a už sa z toho iba ťažko  vyrozprávame. Výhovorky nepomôžu.  Vtedy zlyháva  verbálna komunikácia  a nastane ticho. To ticho môže byť liečivé ale aj desivé.  Lebo  v tichu prúdia aj hlučné myšlienky, ktoré nás  začnú spochybňovať.

A ako nám v tomto zmätku môžu pomôcť farby?

Tak, že im dovolíme prehovoriť a umožníme im aby s nami a prostredníctvom nás  komunikovali.

Najčastejšie farby vnímame z okolia ako dúhové svetelné impulzy, ako pestrú prírodnú scenériu alebo rôznorodé farebné predmety. Všetko naokolo hýri farbami a na mesačnej oblohe môžeme pozorovať kontrast  tmavej noci so zábleskami vzdialených zlatistých hviezdnych  telies. Farby sú všade a vo všetkom.  Sú predmetom skúmania a bádania čo svet svetom stojí  a zaujímajú sa o ne  ako vedci tak i umelci .  V súčasnosti práve holistika uznala farby ako dôležitú a neoddeliteľnú súčasť v komplexnom prístupe k osobnosti.  V každej oblasti majú  svoje miesto, prejavujú sa a pôsobia.

Farba je symbol, ktorý  má svoju vibráciu, vlastnosti a osobitý prejav. Zároveň má schopnosť  sa integrovať. Vyžaruje aj pohlcuje, harmonizuje aj aktivizuje, chladí aj zohrieva. Farba nás rozveselí,  no rovnako  nám dokáže navodiť aj melancholickú atmosféru. To sú iba čriepky  možností čo všetko farba dokáže. Nekonečné spektrum farebných kombinácii nám vie poskytnúť úžasný umelecký zážitok ale zároveň dosiahne na samé dno našich  osobných tajomstiev, ktoré často skrývame aj sami pred sebou.  Preto treba s farbou zaobchádzať citlivo a so zaslúženým rešpektom.   V žiadnom prípade netreba farby podceňovať.

Ak Vás farby lákajú, vyvolali vo vás zvedavosť alebo  trochu záujmu stačí vyplniť prihlášku buď na štúdium kompletnej kolorterapie alebo aspoň na základný seminár, a ďalej sa už rozhodnete sami.

Andrea PULMENTI, AM.Ar.

CENA: 1 víkend pre študenta AAdet (16 vyučvacích a 12 klsických hodín) stojí 120,-€ + 5,-€ materiál

pre zvedavca alebo hľadajúceho sa 134,-€ + 7,-€ materiál