Tarot

TAROT je studnica múdrosti, filozofických a morálnych zásad, vďaka ktorým možno život na tejto zemi prežiť kvalitnejšie a zmysluplnejšie. Klasický TAROT sme obohatili archetypmi, a tieto mu dali ďalší rozmer, pretože ak svet závisí od toho, že na počiatku bolo SLOVO, MANTRA, MANDALA a toto vo forme najkrajšieho hologramu odráža vesmír, a všetko, čo sa kedy udialo a ešte len udeje, tak potom sme vkročili na správnu cestu, a zase táto je zahrnutá v našom mimoriadnom archetypálnom TAROTE takto:

Boh je nekonečne jednoduchý, a všetkým prenikajúci. Preto všetko súvisí so všetkým, lebo to, čo je hore, je i dolu; čo je vonku, je i vnútri, a tak všetko všetkým preniká, veď aby si spoznal Boha – spoznaj seba. No najväčšie umenie je uvidieť svet očami iného. Na druhej strane – vychýliť sa z dráhy znamená vletieť do istej záhuby preto pamätaj, že miera je len jedna, všade rovnaká. Spoznaj názory iných, ale nikdy nechoď proti svojej intuícii, a ak sa už zamotáš, vedz, že cesta z kolesa vedie jeho stredom. V zdravom tele prebýva zdravý a veľký Duch, i tak si uvedom, že za všetko sa platí, no najviac za tie “splnené želania”. Áno, človeče, prach si, a v prach sa obrátiš, najmä ak ignoruješ fakt, že k dosiahnutiu cieľa vedie cesta plná tŕňov a pochybností, a tá druhá nevedie nikam. Naozaj sa netreba učiť za každú cenu na vlastných chybách, veď na kolená môže spadnúť každý, ale hanba je zostať kľačať – vždy totiž, existujú východiská. Ale ak hľadáš v zrkadle svoju vernú podobu, to radšej zostaň slepý. Aj v najhoršej chvíli sa môžeš tešiť z nového horizontu, ktorý ti Poznanie touto cestou odkrylo, lebo zvyčajne hľadíš, a nevidíš, až keď sa zahľadíš – uvidíš. A tak krásny nie si svojim obrazom, ale správaním, skutkami, vnútornou silou a láskou. Zásadou je, že kto do teba kameňom – ty doňho chlebom… a nezabúdaj, cesta do pekla je vystlaná samými dobrými skutkami…

Pôvodné zhrnutie amerického majstra Tarotu, Mac Gregora MATHERS, ktorý  zhrnul jeho podstatu do jednej vety:

Ľudská vôľa (MÁG), osvietená VEDOU(KŇAŽKA)a prejavená Činmi (CISÁROVNÁ),  by sa mala PREJAVIŤ (FARAON) v skutkoch MILOSRDENSTVA a VEĽKORYSOSTI (PÁPEŽ). DOBRÝ CHARAKTER (MILENCI) prinesie VÍŤAZSTVO (VOZ) prostredníctvom ROVNOVÁHY (SPRAVODLIVOSŤ) a OPATRNOSTI (PÚTNIK) napriek nestálosti OSUDU (KOLESO), SILA DUCHA (SILA), posvätená OBETOVANÍM EGA (OBESENEC) zvíťazí nad NEŠŤASTÍM (SMRŤ), a rozumným ODRIEKANÍM (STRIEDMOSŤ) umožní odvrátiť ZLÝ OSUD (DIABOL). V každom NEŠŤASTÍ (VEŽA) je vždy hviezda NÁDEJE (HVIEZDA), presvitajúca cez súmrak PODVODOV (LUNA) k dokonalému šťastiu (SLNKO) v KONEČNOM VÝSLEDKU (SÚD). Na druhej strane, NEROZVÁŽNOSŤ (BLÁZON) nesie v sebe zlo a ODPLATU (SVET).

Určite príďte do našej školy; všetko čo robíme, robíme pre vás a pre dobro tohto sveta.

CENA: Veľké arkána 1 víkend, malé arkána 2 víkendy;

študenti AAdeT 125,-€ za 1 víkend, dvanásť 60-minútových hodín (plus poznámky a testy)

záujemci neštudujúci na AAdeT 134,-€ za jeden víkend, dvanásť 60-minútových hodín (plus poznámky)

Archetypálny TAROT (101 arkán) “do kabelky”:              13,-€   pre neštudujúcich  15,-€

90 x 55 mm rozmer      23,-€  pre neštudujúcich  25,-€

Možno si dokúpiť aj skriptá v USB forme, a to KNIHA a ARCHETYPOLÓGIA 2011  za 10,-€

Vo výnimočných prípadoch môžete sadu dostať ako dar.