Naše špeciálne terapie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KANTOTERAPIA

Pacientovi aj s tým najvážnejším problémom vytvoríme jeho osobný kantus (je to liečivá báseň alebo pieseň)  a nami vyvinutým spôsobom, ktorý v sebe prepája starobylé poznatky niekoľkých kontinentov: latinskú Ameriku – Afriku – Áziu – Európu) dosiahnete výraznú nápravu až úplné odstránenie blokov. Je to práca priamo s vibračným kódom a samotný účinok veľmi závisí na spôsobe, ako sa terapia robí.

JASKYŇA, FARMÁRSKY DOM

Tieto geniálne  spôsoby diagnostiky presne povedia, čo sa skrýva priamo vo vašom vnútri, konkrétne, nakoľko je bohatá vaša duša, čo jej chýba, a ak niečo nie je v poriadku, prečo trpí.

JASKYŇA skúma iba vašu vnútornú bytosť, hĺbku, duševné bohatstvo, kým FARMÁRSKY DOM je aj o zodpovednosti, o spôsobe riešenia konfliktov a tiež o prístupe voči najbližšiemu okoliu a ako vás toto okolie vníma.

HĽADANIE PRÍČIN

je zaujímavá regresná hypnóza, ktorá objavuje príčiny vašich problémov v dávnej minulosti vášho ducha. Zaujímavá je svojou symbolikou, ale i tým, ako dokáže v niektorých prípadoch v priebehu jednej hodiny vyriešiť vážny problém.

Nikdy nezabudnem na to, ako malá Jana kričala z hypnotického spánku na svoju mamu, že jej ukáže, ako bude lepšia, ako ktorýkoľvek chlapec… no a mama sa pokorne priznala, že to mal byť Janíčko…ale narodila sa Janka. Paradoxom bolo, že o tom naozaj nikto nevedel, iba tá mama a otec. Hľadaním príčin – sa všetko vyriešilo. Navždy. Mama s dcérou si padli do náručia ako nikdy predtým…

a ešte mnohé ďalšie spôsoby, ktoré sú vyložene naše…

Určite sa prihláste na archetypálnu analýzu a my vám radi vyberieme vhodnú terapiu. Pomôžeme vám!

Cena: od 25,00€ za terapiu