Cenník

Môžete si dohodnúť tzv. rýchlu konzultáciu osobne alebo cez SKYPE na tel. č. 0905279031

Cenu za hovor si ľahko vypočítate podľa tohto vzorca:

do 30 minút je cena 1 minúty 1 €, teda 30,00€, viac –

do 45 min 0,9 € čo predstavuje 40,00€, viac –

do 60 min je 0,85€, teda 51,00 €

(ak by išlo povedzme o 50 minút, 50 x 0,85€=42,50€ atď)

nad základ 60 minút je cena 1 minúty 0,5€, teda pri 70 minútach je to

51 + 5,00€= 56,00€

(Je potrebné pred konzultáciou archetypologičke previesť sumu uvedenú vyššie na bankový účet, uvedený na stránke INFO pre KLIENTOV;)

Osobná konzultácia možná  len na objednávku! 

Analýza na viac strán     – na objednávku mailom, môže to byť:

Klasická analýza

Vzťahová analýza       – 

Karmická analýza

Zdravotný SCAN s analýzou – mailom alebo osobne

Cenu sme upravili takto: 1 štandardná strana, to znamená 30 riadkov, písmo Calibri, 12, Arial 11,5 –9,90 €, je to 0,03€ za jedno slovo v texte. Ak teda strana nie je kompletná alebo má tabuľku a len kúsok textu, riadime sa cenou za 1 slovo. Do tejto ceny nie je zahrnutý štandardný text o archetypológii a jej postupoch, podpis či nadpisy, dátum, miesto odoslania, náš bankový účet, ani hlavička a päta. Je to teda text, ktorý bol vytvorený čisto pre Vás, pre Vašu osobu, stál nás úsilie, štylizáciu a napísanie vytvoreného. Ide o symbolickú cenu, pretože reálna hodnota archetypologickej analýzy je sama o sebe len ťažko vyčísliteľná v nejakej mene. 

Hypnóza iba pre vás (originálna nahrávka podľa našej metódy)                  od 10,00€

PSYCHOANALYTIK alebo JASKYŇA – na objednávku vrátane vyhodnotenia a vrátane testu     

od 50,00€

TERAPIE:

Hypnoterapia 60 minút                                                                                                od  35,00€

psychoterapia s maľovaním 90 minút                                                                    od  35,00€

Kombinovaná terapia 60 minút    (minimálne trikrát)                                        od  25,00€/za jednu

Korearterapia                                                                                                                300,- €

(nami vyvinutá terapia – masáž s prvkami lymfodrenáže, po nej klient kreslí mandalu aby sa zistili bloky na čakrách, ktoré sa odstránia pri aplikovaní ďalších terapii. Korearterapia sa odporúča absolvovať 3 x za sebou, pričom každá terapia sa uskutočňuje po týždňovej prestávke, aby ňou vyvolaný progres mal hlboké účinky. Ide o veľmi účinnú metódu odstránenia blokov na čakrách – energetických tokoch tela. Platí sa vopred. Momentálne prevádzkuje len Eva Kelly

Halabala je špecialitka, v ktorej sa kombinujú mnohé techniky, aby harmonizovali celé telo.

60 minút a viac;                                                                                                              od 35,00€