Filozofia

HERMES TRISMEGISTOS, otec alchymistov a filozofov.

HERMES TROJMOCNÝ, podľa Paracelsa to bol kráľ, prorok a kňaz, ešte podľa Cicera v jeho knihe o prirodzenosti bohov“ Sacerdos, Philosophus et Propheta. Suidas sa domnieval, že Hermes dostal priezvisko Trismegistos preto, lebo dávno pred narodením Ježiša Krista    videl v trojici božstvo, menovite „v troch najvyšších Mociach trojjedinej Pneuma.“

Iní dokazovali že Hermes zvestoval trojité kráľovtvo: Ríšu svetla, Ríšu večne temnej prírody a Ríšu tohto sveta (de facto: nebo, zem, podsvetie). Objaviteľ reči, písma, kreslenia a maľovania. Tvorca všetkých vied a kultúry, Liečiteľ rán bohov (následne i ľudí), Pán reči a písma, vynálezca amuletov, Zachovávateľ poriadku a práva na nebi i na zemi, s Thovtovou trojitou korunou na hlave…

Jeho smaragdová doska bola podľa najstarších tradícií objavená v Hermovej hrobke niekedy v druhom storočí nášho letopočtu. Jej vznik židovskí alchymisti posúvajú do doby Adama…

V meste Tuvana sa našla kamenná socha na zlatom stĺpe s nápisom:

HĽA, JA SOM HERMES, TROJNÁSOBNÝ V MÚDROSTI.

Ďalší nápis v staroreči je tento:

TEN, KTO CHCE POZNAŤ

TAJOMSTVO STVORENIA

A NÁJSŤ

SPODOBENIE PRÍRODY,

NECH POZRIE POD MOJU NOHU.

A dostávame sa k najúžasnejšej múdrosti tohto sveta, k SMARAGDOVEJ DOSKE:

(Pierre de Lasenic)

1) Je pravdivé, je isté, je skutočné, že to, čo je dole, je ako to, čo je hore, a to, čo je hore, je ako to, čo je dole, aby dokonané boli divy jedinej veci.

2) A ako všetky veci boli učinené z jediného, za sprostredkovanie jediného, tak všetky veci zrodili sa z tejto jedinej veci prispôsobením.

3) Slnko je jeho otcom, mesiac je jeho matkou, vietor nosil ho vo svojich útrobách; zem je jeho živiteľkou.

Nasleduje ešte ďalších desať bodov, 6 zákonov, 10 príčin  10 dôsledkov… potom je tu Pytagoras, úžasný Sokrates, Aristoteles, ale aj Papus či Agrippa, a okrem toho ste tu aj VY SAMI, so SVOJÍM MYSLENÍM…

No a ešte veľmi, veľmi veľa toho, čo sa podieľalo na vzniku archetypológie s tisícami archetypov, vibračného kódu a všetkého, čo ponúka práve naša škola mágie, v ktorej sa naučíte to, čo vás nenaučia nikde inde…

CENA: Vyučovanie 60 minút stojí 10,-€