Základy holistiky

Termín HOLISTIKA sa dnes už veľmi často skloňuje na rôznych fórach a rôznym spôsobom. Treba si uvedomiť, že všetko v ľudskom organizme navzájom súvisí, a ak sa stane malá odchýlka, výkyv na ktorejkoľvek úrovni – môže nastať katastrofa, ktorá sa v konečnom dôsledku objaví ako ochorenie, niekedy až také náročné, že sa na prvý pohľad zdá ako neriešiteľné, nezvládnuteľné… ale dnes už vieme, že opak je pravdou; totiž, neexistuje nič, čo by sa nedalo alebo nemohlo zmeniť. Tá sila je v každom jednom z nás. A je to aj o viere v seba, vo svoju dokonalosť a výnimočnosť, je to vlastne naplnenie magického: o je vonku, to je vnútri…ako hore – tak i dole. Totiž, ak sa zamyslíte nad tým, ako si z neznámych dôvodov dennodenne ubližujete, pochopíte, že odmena vo forme povedzme kardiovaskulárnych chorôb – je pomerne nízka.

Človeka môžeme vložiť do rovnostranného trojuholníka, v ktorom každý uhol bude hrať svoju dôležitú úlohu.
sídlo Ducha


sídlo kondície │                                 sídlo tela a jeho funkcií

Vnútorná harmónia teda závisí od stavu rovnováhy a správneho prepojenia tela, kondície i mysle a jeho vyššej podstaty, teda Ducha. Ak sa voči sebe správa urážlivo, akoby bol bez najmenšej hodnoty, systém sa naruší, niektoré bunky začnú žiť na úkor iných buniek, a začne sa realizovať zhubný proces na ktorejkoľvek úrovni…

Ale ak chcete vedieť všetky podrobnosti, zapíšte sa na štúdium mágie, a dozviete sa úplne všetko. Totiž, nestačí len vedieť analyzovať, ako a prečo sa niekto nachádza v stave, v ktorom sa nachádza – treba vedieť aj spôsoby, ktorými toto možno odstrániť a to tak, aby sa to už nikdy nezopakovalo… a to sa dozviete v súčasnosti pomerne najpodrobnejšie práve na našej škole.

Holistika sa študuje v štvrtom a piatom ročníku, spolu s liečebnými postupmi, ktoré sme preverili počas 25 rokov našej existencie. Pozrite si v rozvrhu, kedy vyučujeme holistiku, a zapíšte sa, aj keď nie ste študentom našej školy.

Cena: Každý holistický seminár má 2 vyučovacie dni. Študent AAdeT platí 125,00€ vrátane materiálu; záujemca – neštudujúci na našej škole 134,00€