Mágia

Hovorí sa, že mágom sa treba narodiť. Že sa to nedá naučiť. Ide prakticky o to, koho nazveme mágom. Na Slovensku sa rozmohli “mágovia”, ktorí sú myslením jednoduchí, dôležití svojím zjavom, majú o sebe mimoriadne vysokú mienku a hovoria veľmi zvláštne veci…

Keď nazrieme do histórie, do dejín mágie, zistíme, že mágovia patrili medzi tých najvzdelanejších ľudí, dokázali privolať vietor, zastaviť búrku, vrátiť späť chvíľku mŕtveho človeka. V súčasnosti je na svete desať strážcov, z ktorých má každý svoju špecifickú úlohu, pridelenú Univerzom.

Ale poďme trochu do histórie. My sa priraďujeme k priamej vetve rodu Waltyseer a podľa kódexu tohto rodu aj vyučujeme.

KÓDEX RODINY WALTYSEER

µ         Nesmiernu radosť prináša taká práca, ktorá sa prejaví ako univerzálne bohatstvo, ktorého výsledkom je láska.

Y         Vďaka tomu spoznáš svoj svätý cieľ, ktorý ťa privedie k Polárke, a Ty budeš správnym spôsobom vedieť, kde treba niečo uťať, a čo odseknúť.

î         Slnko Ťa posilní počas obrovskej driny, a Ty uvidíš svojou vnútornou silou, kedy už je dosť.

õ         A toto je zmysel Tvojej cesty.

HISTÓRIA RODINY

Táto rodina mágov vznikla veľmi, preveľmi dávno, keď ešte po Zemi behali samí hlinení ľudia, a Regenti so záujmom sledovali, čo sa to na Zemi vlastne deje.

Regenti sledovali svoj odraz v jazerách Zeme, a páčilo sa im to. Zemi tiež lichotilo, že ju sledujú Regenti, a tak sa im prihovorila:

– Chcela by som, aby aj moji ľudia boli takí nádherní, ako ste vy. Nemohol by sa niektorý z vás obetovať, a vdýchnuť im dušu?-

Do toho sa zastarel Hermes, a povedal:

– Ach, krásna Zem, so zelenými horami, prekrásnym vtáčím spevom, hrdým a čistým zvieratstvom, Ty dobre vieš, akú strašnú obeť by musel niektorý môj regent priniesť, aby zostúpil na Zem, medzi Tvojich hlinených ľudí, a stal sa jedným z nich. Veď Ty vieš, že to ani nie je možné…

Zem nato odvetila:

– Odpusť, Pane, Ty sám si učil všetky planéty, súhvezdia a vesmírne zoskupenia, že všetko je možné. Je teda nemožné, aby Tvoje deti, Tvoji Regenti nemohli spôsobiť zázrak, a vdýchnuť mojim hlineným ľuďom, vytvorených mnou, dušu, ktorá ich povznesie na mysliace bytosti.

Do toho vstúpil Regent Waltyr, a povedal:

– Zem má pravdu, Otče, dovoľ mi zostúpiť na Zem a hoci aj umrieť pre to, aby Zem získala kúsok našej dokonalosti.-

Hermes sa zamyslel, a prehovoril:

– Môj najmladší syn, moja súčasť a to, čomu sa právom hovorí láska. Si si celkom istý, že chceš podstúpiť riziko, že Ťa hlinení ľudia z nepochopenia ukameňujú, dotýrajú a napokon zabijú? Chceš zostúpiť na krásnu Zem, aby si pomohol povýšiť ľudský rod na niečo lepšie? Si si naozaj istý, že keď obohatíš niektorú ženskú bytosť svojím dychom, svojím dotykom, môžeš uvidieť niečo, čo nám je menej známe?-

Waltyr bez váhania odvetil len krátko:

-Áno, chcem.-

-Tak ja ti už len môžem požehnať,- smutne povedal Hermes a vyslal mu nádhernú žiaru.

Vyzbrojil Waltyra RUNAMI, TAROTOM, liečivou silou a najmä láskou. Runy mu budú svietiť na cestu, TAROT pomôže pri vážnych rozhodnutiach. Liečivá sila zabráni zlu, aby sa prejavilo.

A tak Waltyr zostúpil na Zem, aby objavil krásnu Seer a spolu s ňou založil mocný rod mágov, rod WALTYSEERovcov.

Takže ak sa chcete stať mágmi, nezaváhajte a prihláste sa na štúdium mágie. Upozorňujeme však, že tento predmet naozaj nie je pre každého. Nakoľko sa tu robia veľmi náročné cvičenia, chce to kompletne zdravú osobnosť, ktorá neulieta nijakým spôsobom, ktorá je usilovná, pracovitá, neustále sa vzdeláva a dodržuje pravidlá, určené naším rodom.

CENA: pre študenta AAdeT 10,-€/60 minútovú hodinu výučby. Ak by niekto chcel študovať IBA mágiu ako predmet, musel by predtým absolvovať naše testy schopnosti takéhoto štúdia. Mágiu vyučujeme aj individuálne.