Kontakty

ROK 2019 podrobne a v archetypoch

ROK 2019

Pozeráš sa, a nevidíš, ale keď sa zahľadíš, uvidíš… veď aj v najhoršej chvíli sa môžeš tešiť z nového horizontu, ktorý ti Poznanie touto cestou odkrylo… Takže bude sa z čoho učiť, ak to neprehliadneme…, ak si dáme šancu žiť lepší život, nie prežívať horšie ako zanedbané zvieratá…

JANUÁR

UR je spútaná energia a. dáva silu dosiahnuť čo chcete.

YR podporuje smelých. Odvážnym šťastie praje; odsekne zlé vlastnosti, biedu, zdroj nákazy, ba i nepriateľa, preto pozor.

RAD ako bojovníkova cesta – ľahko si ju predstavíš, ale ťažko ju vykonáš. Dodáva dostatočnú energiu pre pohyb dopredu.

OUK skrýva v sebe HLBINNÝ VÝZNAM. Tajný vnútorný význam niečoho. Poukazuje na to, čomu treba venovať pozornosť.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Rozpoltenie si vždy vyžiada veľmi veľa energie... Je smutné, že tí, ktorí sa hrajú na „mocných a spravodlivých“, stále nevedia, čo chcú, ani kam smerujú. Jedno hovoria, druhé robia. Strácajú dôveru a popi nej – i ľudskosť.

Otvorený rozhovor ti umožní obmedziť škody na najmenšiu mieru a všetko dobre dopadne. Vlastne ak dáte pod kontrolu svoje emócie, budete sa držať svojej podstaty, môžete sa tešiť, že vyriešite skoro každú krízu, každý problém. Chce to mať vieru a predpokladať, že sa môže stať i to, čo myslíte, že sa práve vám nestane.

Príjemné pocity zaregistruješ, keď prežiješ tie nepríjemné. Strach je nebezpečnou brzdou, zbraňou a radcom. Kláti zodpovedné jednanie, podporuje výmysly a nezmysly. Je to vlastne nevyužitá fantázia, preto jej treba venovať viac pozornosti a využiť ju správnym spôsobom.

Bez pravdy sa nedozvieš to, čo  sa chceš dozvedieť. Ukazuje sa beznádej a strata viery v to, čo by mohlo byť lepšie a rozumnejšie. Justícia a školstvo – môžu sa dostať do rozkladu. Ako morálneho tak aj odborného. (V tom už vlastne sú…takže niet sa čo diviť).

Šance

Zjednoťte sny a vnútorné videnie s realitou, inak sa dostanete do “dvojkoľajky”, ktorá nič dobré neprinesie. Faktom je, že ak zotrváte v „dvojkoľajke“, nepostrehnete nič pozitívne, čo by mohlo veľmi príjemne zmeniť a ovplyvniť váš život. Nemôžete predsa predstierať, že vám je jedno, či je niekto zodpovedný alebo len dobrý herec – lenivec.

Postoj okolia

Nemusíš na smrť ochorieť, aby si nebol pažravý po jedle, vzťahoch či veciach. Všímajte si správanie ľudí, nech sa nachádzate na akomkoľvek poste. Práca šľachtí človeka, práca dodáva energiu každému, podporuje tvorenie a objavovanie. Postoj okolia vás však podporovať nemusí. I preto si všímajte všetko, čo sa bude diať. Niečo sa stane bremenom, inde sa ukáže príšerný egoizmus jedincov… Zvládnite to.

Plusy-mínusy

VCÍTENIE SA/ Láska je v prvom rade pochopenie… Plusom bude, ak na všetko pôjdete empaticky, pochopíte tých druhých a trochu upravíte svoj požiadavky alebo chcenie.

MÍNUSOM môže byť zaváhanie v správnom okamihu, nedomyslený výber, jednanie, podmienené strachom a vnútornou slabosťou. Zvlášť nebezpeční môžu byť závislí ľudia na vysokých postoch. Treba nájsť spôsob, ako dosadzovať na vysoké posty ľudí, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, závislosťami a ani nedostatkom financií.

Výsledok

NADHĽAD/ Na všetko sa sústreď.  Všetko bude možné vyriešiť najlepšie, ako sa bude dať, pravda, ak sa na všetko sústredíte a ak budete objektívne pozorovať všetko dôležité. A ak budete ctiť pevnú pôdu pod nohami.

FEBRUÁR

OS Ústa ako prameň všetkých jazykov a múdrostí. Dokážeme vyjadriť lásku, nádej, oddanosť. Ako myslíme, tak hovoríme, lebo ústa sú hovorcom našej duše.

AS je vlastne NADČLOVEK alebo Človek Boh, žijúci na Zemi. Prejavenie sa v Živote talentovanej bytosti so všetkými možnosťami alebo na misii poslancov Bohov pre špecifické ciele “Veľkej Misie”.

ODL symbolizuje domov, a ten je zdrojom ľudskej prosperity  šťastia; bude vašim útočiskom. Dokážete vytvoriť príjemné prostredie, vlastne vám prinesie šťastie.

ČAKRA alebo kruh či bod. Kolo – vyjadruje prameň vyžarujúci energiu svetla rozumu a tepla alebo pohlcujúci energiou sĺnk, hviezd, mesiacov a zemí.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Veľa klamárov získalo bohatstvo podvodom, a dúfajú, že to bude vždy v najlepšom poriadku. Podvodníci sa zase utvrdia v tom, že môžu všetko a že stačí byť dobrým hajzlom, Každý lotor si bude chcieť prísť na svoje, pretože mu ani o nič iné nepôjde.

Nezávislý človek často zistí, že nevie žiť bez svojho partnera. Niektorých podrazí vlastná pýcha na to, nakoľko sú slobodní, nakoľko si robia, čo sa im zachce. No keď precitnú, budú hľadať niekoho, na kom im bude záležať viac ako na sebe. Lenže z tej druhej strany to môže vyzerať celkom opačne.

Zodpovednosť nemá čo robiť so strachom a s prázdnymi obeťami. Veľa zbabelcov bude navonok ukazovať, ako sa pre všeličo obetovali, čo všetko urobili, a čo ešte majú v pláne. Ale to len preto, aby im kvaplo zo zlatého koryta a zakryli podstatu, že sú vlastne totálne zbabelí a neschopní urobiť niečo skutočné.

Najhorší budú tí, čo tvrdia, že poznajú zákon lásky, no budú splachovať problémy alkoholom, a to je nezlučiteľné. Napriek tomu sa budú tešiť svojmu povrchnému publiku, pretože v samotnej podstate nikomu nepôjde o pravdu a statočnosť; postačí predstava.

Šance

Kto chce, aby sa mu splnilo to, čo si želá, musí byť aj optimistom. (Elsa Triolet)  Ak si niekto začne želať čokoľvek iba tak, zo slušnosti, splnenie sna bude asi v nedohľadne. Lepšie bude pozitívne myslieť a pracovať pre svoj cieľ, ae tak, aby nikto ďalší nebol poškodený.

Postoj okolia

Sleduj svoj úmysel až na samú hranicu života a neskladaj zbrane, keď si IBA unavený… Všetci radi hovoria o únave, ale ak sa už pre niečo rozhodli, nemali by cúvnuť ani spätkovať. Len tak budú môcť niečo zmeniť k lepšiemu, k normálnejšiemu.

Plusy a Mínusy

Vypočuj si názory iných, no nikdy nechoď proti svojej intuícii. Plusom bude, ak sa vzchopíte, a pochopíte, že nikdy nesmiete ísť proti svojej intuícii, a na druhej strane – mínusom môže byť neakceptovanie intuície, naopak, jej znevažovanie a potieranie.

Výsledok

Vychýliť sa z dráhy znamená vletieť do istej záhuby. Všetko, čo budete robiť proti sebe a proti svojej podstate, spôsobí chaos. Preto sa vyvarujte nedomyslených krokov, hlúposti a zbabelosti jednať, keď sa priamo pozeráte na akúkoľvek nespravodlivosť.

MAREC – voľby prezidenta 

ODL je zdrojom ľudskej prosperity  šťastia; bude tvojím útočiskom. Dokážete vytvoriť príjemné prostredie, vlastne ste deťmi šťasteny.

AURA alebo VYŽAROVANIE. Osvietenie atmosféry, alebo svietenie fyzických telies, človeka, rastlín, zvierat či minerálov. AURU má i naša ZEM.

THORN ako obor či príliš ostrý tŕň, ktorý škodí bojovníkovi. Pôjde o vybitie energie. Je ohnivá. Thornovo kladivo cieľ úderu nikdy neminie. Nabáda k opatrnosti.

BEORC je symbolom zrodu. Breza upozorňuje na zrod myšlienky, hovorí, že vždy možno otočiť list. Je to aj predzvesť príchodu dieťatka, zrodu nádhernej myšlienky, niečoho skutočne sviežeho, nového.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Keď vznikne nedorozumenie a nepriateľstvo, je ľahké vidieť chyby iných. Samozrejme, že na poklesky iných sa ľahko poukazuje – na tie vlastné už ťažšie.

Všetko súvisí so všetkým. Bude treba hľadať nejaké súvislosti a to všade a vo všetkom. Možno si niekto bude myslieť, že sa dajú preskakovať jednotlivé stupne napredovania alebo vzdelania, no mýli sa… nejde to.

Musíš jednať opatrne a trpezlivo ako prameň a uspokojíš sa s malými vecami. Lebo práve malé veci sú základom tých veľkých, a práve malé veci nás učia, ako sa dostať dopredu, ako prekonať situácie a stavy, ktoré majú ničivý charakter.

Je prirodzené, že rôznym spôsobom sa dostaneš do svojho stredu. Prečo by človek mal byť vo „svojom strede“? To už zdôrazňoval Aristoteles vo svojej metafyzike, pretože STRED je stav, kedy človek myslí rovnako srdcom ako aj rozumom a dopúšťa sa minimálnych chýb.

Šance

Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania. Byť pyšný, keď sa dá niečo zmeniť k lepšiemu, zadrapovať sa na bezvýznamných maličkostiach – to je ako šliapať si po lepšom živote alebo tvrdiť, že to je to, čo naozaj nechceme… I preto treba voliť slová a myšlienky, ktoré každého pozdvihnú – nie potlačia.

Postoj okolia

Nie je dobré hovoriť a nevedieť; vedieť a mlčať je zasa neúprimné. Často ľudia nepovedia, aj keď vedia. Vraj zo strachu rôzneho druhu. Je to skôr z naučenej a vštepenej zbabelosti hovoriť k veci a zastať si dokonca svoj vlastný názor.

Plusy a mínusy

Čo je hore, je i dolu, čo je vonku, je i vnútri. Zrejme si bude treba uvedomiť, že pred ničím nemožno nikam utiecť, a marec každého pocvičí v koncentrácii na problémy a tiež v osobných vlastnostiach ako statočnosť kontra zbabelosť, istota proti neistota a podobne.

Výsledok

HARMÓNIA/ Spravodlivosť sa prejavuje ako zrnko prachu medzi balvanmi. V ničom nemožno nájsť celkom istú istotu – pretože kolobeh sveta sa mení každú chvíľu, každú minútu. Niekedy je sporná aj spravodlivosť, najmä keď ju niekto chce presadiť čisto podľa seba a za každú cenu.

APRÍL

UR je spútaná energia – ak ju ovládate, no tá nespútaná si robí čo chce. Dáva vám silu dosiahnuť čo chcete.

TMA TEMNÝ KOMOS. Ultrafialové a infračervené lúče – ktoré hrejú, no nesvietia. Môže to byť aj svet hviezd trpaslíkov.

RAD alebo bojovníkova cesta – ktorú si ľahko predstavíte, ale ťažko ju vykonáte. RAD uzdravuje svojou ohnivou dynamickou energiou chrbticu a pohybový aparát. Dodáva dostatočnú energiu pre pohyb dopredu.

RAŤ bude k tomu MOHUTNÉ a SVETLÉ VOJSKO. Rať sa zhromažďuje na základe vzájomného ponímania a zmyslu pre vzájomnú pomoc zoči-voči proti hroziacemu nebezpečenstvu.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Zrada voči sebe býva často veľkorysosťou voči nepriateľovi. Byť však nepriateľom samému sebe – to už je povážlivá záležitosť. Tu bude nanajvýš dôležité uvedomiť si svoju vlastnú hodnotu a vziať rozum do hrsti, lebo

Bazén si do hrobu nezoberieš, tak načo sa príliš trápiť, či sa voda špiní častejšie ako inokedy? Ničia nás časté primitívne debaty o ničom, o nepodstatných veciach, akoby boli podstatné. Mlčí sa o amorálnych skutkoch niektorých ľudí na vysokých postoch – naopak, rozoberajú sa nepodstatné hlúposti, ktoré pre spoločnosť nemajú nijaký význam.

Sexom nenahrádzaj lásku, no sexuálnym stykom ju oslavuj. Chaos možno skrotiť, zodpovednosť možno zahrať, aby všetci uverili, že je podporovaná, manipulovanie možno skryť – a tváriť sa, akoby nikdy nebolo.

S fyzickou silou a umom zastavíš aj silného nepriateľa. Dúfajme, že nebudeme musieť nikoho zastavovať a pochopíme skutočný význam        toho, čo znamená nastaviť druhé líce, keď ťa udrú.        Ak totiž naspäť udriem, naštartujem ten najhorší typ karmy, v ktorom niet porazených ani víťazov, len súťaženie o to, kto je schopný a ochotný klesnúť hlbšie a ešte hlbšie.

Šance

Chudobným najlepšie pomôžeš, ak nebudeš jeden z nich! (Brian Tracy) Myslím že toto je cesta, ktorou sa treba uberať po každej stránke: bohatý duchom vždy nájde prostriedky na to, aby bolo dostatok všetkého pre všetkých.

Postoj okolia

Ruku môžeš vycvičiť, aby ťahala rovnú čiaru, ale srdce nepresvedčíš, aby niekoho ľúbilo. To znamená, že ak voči niekomu necítime sympatie a náklonnosť – tak to cítiť ani nebudeme, a nič nie je také mocné, aby sme to zvrátili. Na druhej strane – môžeme sa vytrénovať v tolerancii a dokázať svetu, že akceptujeme odlišnosti. Že máme inú úroveň ako zároveň otrokov či sluhov.

Plusy a mínusy

VCÍTENIE SA/ Láska je v prvom rade pochopenie.. Plusom tohto mesiaca je pochopenie, vďaka ktorému sa všeličo môže posunúť na vyššiu úroveň. Pôjde o to, aby to nebolo len ústne, ale aj skutočne.

Výsledok

NADHĽAD/ Na všetko sa sústreď. Človek by sa mohol udržať v nadhľade a objektívne teda na úrovni posudzovať to, s čím nesúhlasí alebo čo mu je proti srsti. V inom prípade sa iba zamotá do trápnych problémov-

MÁJ

RAD uzdravuje svojou ohnivou dynamickou energiou chrbticu a pohybový aparát. Dodáva dostatočnú energiu pre pohyb dopredu.

ITA predstavuje večný pohyb. K poznávaniu múdrosti všetkého toho, čo bolo dosiaľ nevedomé, tajnej Múdrosti. Je to Kánon vesmírneho pohybu ako Osnova Stavby Sveta Vesmírov. Trvalá snaha o dokonalosť. Podporuje prácu na sebe.

FEOH hovorí o hojnosti, dobrej fyzickej stavbe. Základ každého začiatku, napĺňa kosti ohnivou energiou. Zveľaďuje hlavne majetky.

ŽREC je ten, kto mení Energiu života, o pomoci bohov, o konečnosti Bytia, kultivujúci strach pred Bohom.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Kto už skúsil ako chutí podlosť, bude radšej odpúšťať. Okrem toho opustenie je asi najnáročnejšia záležitosť na svete. Vôbec nie je jednoduché udržať si tento veľkorysý postoj, ak nás niekto zranil na príliš citlivom mieste. Ale dá sa to, a treba na tom pracovať aj celý život. Potom si treba uvedomiť, že

Nech sa stane čokoľvek, vždy existujú východiská. Východiskom bude často práve odpustenie, ale k tomu treba dospieť a duševne dorásť. AJ preto

Sleduj svoj úmysel až na samú hranicu života a neskladaj zbrane, keď si IBA unavený… Nikdy sa netreba vzdávať – ale zároveň treba preveriť, či náhodou nestrácame energiu na nejakú zákernosť podliaka alebo šikovného manipulátora. Veľmi ťažká úloha.

Nikomu sa nechce donekonečna čakať na nejasný zázrak, aj inak sa poučíš. Poučenie môže prísť vždy nečakane, paradoxne a zdanlivo kruto. Ľudia, ktorí tak vehementne niekoho odsudzujú, zrážajú k zemi – mali by sa báť, že raz budú sami takto zrazení.

Šance

Nenáhli sa dopredu, naber dych a zisti kde sa nachádzaš. Je veľmi dôležité vedieť, aké má každý jeden z nás možnosti, čo môže a čo už v jeho silách nie je. Svalnaté reči ešte nikomu nepomohli, preto treba myslieť.

Postoj okolia

Svalnatý vždy plní príkazy iných, „svalnatý“ umom riadi tých druhých. Tí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dostali nahor – to dobre vedia. Niektorí, dokonca väčšina z nich – osprostela, ale nie jeden to pochopil a využil správnym spôsobom.

Plusy a mínusy

Vypočuj si názory iných, no nikdy nechoď proti svojej intuícii. Principiálne treba uprednostniť to, čo bude radiť intuícia, aj keby sa riešenie „rozumom“ zdalo logickejšie a rýchlejšie.

Výsledok

Vychýliť sa z dráhy znamená vletieť do istej záhuby. Bude stačiť len miniatúrne pochybenie na to, aby sa zosypali stavby, vzťahy, projekty, veľké plány, čokoľvek…

JÚN

ODL alebo domov je zdrojom ľudskej prosperity  šťastia; bude vašim útočiskom. Dokážete vytvoriť príjemné prostredie, vyvolať pocity šťastia.

LAGU alebo láska je ako oceán; preverí, nakoľko sa vyznáte v jeho svete; koľko vydržíteMôže byť jemná, ale aj ničivá, ak ide len o emóciu.

THORN hovorí, že príliš ostrý tŕň, ktorý škodí bojovníkovi. Thornovo kladivo cieľ úderu nikdy neminie. Nabáda k opatrnosti.

SVA NEBESIA. Miesto, kde Niet Besa. Za hranicami zemskej atmosféry je Svet SLAVI. Svety Predkov, kde nesmrteľné duše odchádzajú, teda SVARGA, prečistá. Pozn. Nebo je tam, kde “Niet Boha”, t.j. Čierny Kozmos.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Každý konšpirátor dômyselne klame. Každý, kto si myslí, že je najcennejší, nenahraditeľný a podobne – klame nielen sám seba, ale aj blízke okolie. Lebo nahradiť možno každého.

Kto sa snaží zachovať nadhľad, nemal by pokukávať po nekalých riešeniach. Toto je niečo pre našich slávnych politikov. Mali by si uvedomiť, že pokiaľ nepôjdu s čistým štítom k svojim cieľom – nedostanú sa nikam.

Najväčšie chyby by nám mali prehovoriť do duše tou najľudskejšou rečou lebo z čoho sa môžeme najviac poučiť a dovzdelať – ak nie práve zo svojich chýb?

Niekto si rodinu stavia na veľkom majetku… Každý, kto prepadol chamtivosti a stal sa hrabošom – bude musieť zastať a uvedomiť si, čo znamenajú tie straty, ktoré nenahradia nijakými peniazmi či majetkom.

Šance

Uvedom si, že život je tvorivý proces, a je škoda sedieť so založenými rukami. Život dennodenne poskytuje inšpiráciu, nádej, možnosti, len ich akosi nikto nechce vidieť, alebo všetko dopredu zapudí – že sa to nedá, že to nepôjde. Ale opak bude pravdou.

Postoj okolia

Keď stratíš niekoho blízkeho, uvedom si svoje slabiny a nad nimi urob kríž. /W/ Zrejme mnohí niekoho dôležitého stratia. Netreba nikoho oplakávať – skôr si treba uvedomiť, čo všetko sme nestihli, neurobili a už možno nebude príležitosť to urobiť.

Plusy a mínusy

Čo je hore, je i dolu; čo je vonku, je i vnútri. Nič nemožno zmanipulovať spôsobom, že by si to nikto nevšimol a neokomentoval. Ak sa bude niekto neustále pretvarovať – jedného dňa mu dôjde dych a každý to spozná…

Výsledok

HARMÓNIA/ Spravodlivosť sa prejavuje ako zrnko prachu medzi balvanmi. Niekedy je sporná aj spravodlivosť, najmä keď ju niekto chce presadiť čisto podľa seba a za každú cenu. Mnohí ľudia však majú rôzny názor na to, čo je to spravodlivosť – a potom to takto v živote aj vyzerá.

JÚL

THORN vybije energiu.. Thornovo kladivo cieľ úderu nikdy neminie. Nabáda k opatrnosti.

CHINA TROJJEDINOSŤ. (Midgard, Orej, Deja). Všetko sa kedysi dávno zničilo. Zostal po nej iba pás asteroidov…

KEN a či bledý a jasný plameň pochodne osvetľujúci kráľov hrad. Dodáva prezieravosť.

PIAĎ Päsť, 5 prstov. Základ piaďového systému výpočtov. Podanie ruky za zápästia označovalo jednotu, podanie pravej ruky NÁŠ, podanie ľavej ruky CUDZÍ. Hovorievalo sa: Cudziu zem nepotrebujeme, ale zo svojej ani piaď nedáme. Mali by sme si chrániť to, čo je naše…

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Múdremu je nezodpovednosť cudzia, ako robil, tak robí a bude robiť aj naďalej. Je prirodzené, že ak sa niekto narodil so zmyslom pre zodpovednosť – dokáže čokoľvek. Horšie, ak prepadne nezodpovednosti a nestabilite.

Kto sa nedokáže ani sám sebe pozrieť do očí, ťažko porozpráva pravdu. Ľudia často šíria svoje klamstvá – dnes už hoaxy – a veria tomu čo hovoria. Istý druh psychickej poruchy. Choroba, ktorá zachvátila moderný svet.

Správny človek sa správa veľkoryso voči chybám iných, čo spôsobili napätie. Odhaľuje ich, ale neuráža. Pretože ten, kto uráža – zároveň uráža aj sám seba. Je úbohé kopať do niekoho, kto sa vzdal.

Premysli si svoje ciele a inšpiráciu nájdeš v každej maličkosti, ba aj v ohryzku od jablka. Ak teda nebudeme v ničom hľadať inšpiráciu – nenájdeme ju. Ak sa vzdáme tesne pred cieľom – nesťažujme sa, že sme doň neprišli.

Šance

Ja poznám i skryté myšlienky, a viem, že tvojmu spaseniu je na osoh, keď si občas ponechaný bez útechy, aby si sa, keby sa ti všetko darilo, nepokladal samoľúbo za to, čím nie si! (N.Z.) Bez komentára.

Postoj okolia

Je lepšie zvládnuť veci v harmónii a trpezlivosti, ako sa tak iba tváriť. Samozrejme, mnohí sa radi tvária, že sú v harmónii – ale nie sú ani omylom.

Plusy a mínusy

VCÍTENIE SA/ Láska je v prvom rade pochopenie… Máme tu opäť upozornenie na lásku, ktorá chápe, neodsudzuje, nekritizuje, neutláča, nerozkazuje, nenúti, neporovnáva… atď

Výsledok

NADHĽAD:  Spoznaj seba, aby si spoznal Boha.. Pretože ak nepoznáme sami seba – ak neakceptujeme sami seba – ako sa opovážime tvrdiť, že akceptujeme niektorého Boha?

AUGUST

KEN vie presne označiť ohnisko choroby. Dodáva prezieravosť.

DIELO TRUD, práca. Tvoriaci alebo ničiaci harmóniu činmi, nie dobrými  v závislosti od podstaty, ktorá tvorí činnosť.  (Z akej strany pôjdu impulzy – či zo Svetlej alebo z Temnej).

UR je spútaná energia – ak ju ovládate, pomáha vám vo všetkom, no beda, ak je nespútaná, tá si robí čo chce. UR vám dáva silu dosiahnuť čo chcete.

DON SILY VPLÝVANIA. Silná osobnosť posúvajúca procesy v čase. Don je tiež mohutná sila živlov, ktorá dáva do pohybu kamene. Niekto, kto je schopný preniknúť skrz priehrady a prekonať prekážky. Ten, kto daruje ochranu slabým, málo zabezpečeným a chorým, kto pomáha prežiť.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Diabol je slobodný, nikdy nespí a vždy k sebe sťahuje slabšie duše. Tu pôjde o istý pocit neochoty pripustiť si účinky svojich slabostí, možno aj o pocit nespravodlivosti a príťažlivosti toho, čo vyzerá tak dobrodružne, atraktívne a neodolateľne.

Nedostatok peňazí prežiješ ľahko s umom a vierou v srdci; no beda ak ti um a viera chýba. Samozrejme, človek je uspôsobený tak, že prežije čokoľvek, ak ho núdza pritlačí. Pôjde o to, či dokáž rovnako zabojovať za svoje prirodzené práva, ktoré mu nemôže vziať nijaký iný človek…

Niekedy za pokojom netreba chodiť na kraj sveta. Pokoj si môže každý jeden vytvoriť svojou snahou vylepšiť svoj svet, lepšie sa pozrieť na všetky zásadné maličkosti,, rozumnejšie rozdeľovať a menej panovať. Pretože sa „rozdeľuj a panuj“ stalo akousi módou.

Aj zamretie je vo svojej podstate v pohybe. Možno bude mať veľa ľudí pocit, že sa všetko dostalo do polohy tzv. mŕtveho chrobáka, i preto bude dôležité zmeniť svoje postoje a uvedomiť si svoje možnosti, nedať sa stiahnuť „diablom“ k niečomu, čo by bolo krokom späť, nenechať sa manipulovať žiadnymi vidinami.

Šance

Pravý pokrok človeka je v sebazaprení; sebazapieravý človek je veľmi slobodný a bezpečný. (Kn. III., kpt. 39,40) Sebazaprenie je nutné na to, aby človek kráčal k svojmu cieľu a nevzdával sa skôr, ako ho dosiahne. Nepôjde teda o to, aby si niekto odtrhol od úst jedlo alebo vodu. Pôjde o to, aby prehodnotil falošné príťažlivé ciele a vydal sa cestou, ktorá ho skutočne dovedie k niečomu dobrému.

Postoj okolia

Potlač lenivosť, si citlivá duša a nikomu nevnucuj to, čo iba ty považuješ za skvelé. Zrejme si bude treba uvedomiť, že svet sa bez pričinenia každého jedného z nás – len tak nezmení.

Plusy a mínusy

Vypočuj si názory iných, no nikdy nechoď proti svojej intuícii. V každom prípade bude nevyhnutné načúvať svojej intuícii, lebo len ona je tým dokonalým nástrojom, ktorý nás povedie správnym smerom. Niekedy také poučenie, čo je to intuícia býva dosť kruté.

Výsledok

Vychýliť sa z dráhy znamená vletieť do istej záhuby. Netreba si zahrávať s ohňom, pretože nie je všetko také, ako chceme, aby to hneď a zaraz bolo. Vletieť do záhuby možno v jedinom okamihu, preto si treba vo všetkom dávať pozor a nepodceňovať náhody ani maličkosti.

SEPTEMBER

FEOH Bohatstvo, čo prináša pocty. FEOH hovorí o hojnosti, dobrej fyzickej stavbe. Základ každého začiatku, napĺňa kosti ohnivou energiou. Zveľaďuje hlavne majetky.

AUS Aktivujúci sluch. Volanie zablúdeného v lese či tých, ktorí niečo hľadajú. Priame obrátenie sa k niekomu formou: “Dobre počúvaj, čo ti hovorím…”

OS Ústa ako prameň všetkých jazykov a múdrostí. Dokážem vyjadriť lásku, nádej, oddanosť. Ako myslím, tak hovorím, lebo ústa sú hovorcom mojej duše.

EOLH Trstina poškriabe do krvi, poreže každého bojovníka, ktorý sa jej dotkne. Škrabance sú výstrahou, čo nemožno ignorovať.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Všetky správne prepojenia si vyžadujú nejaké obete. Ľudia musia jedného dňa pochopiť, že ak budú pasívne čakať na zázrak – nič také sa nestane.

Aj na nehybnosť treba vyvinúť silu, ktorá ťa nesmie prezradiť. Lebo ak sa človek prezradí pred „nepriateľom“ – akoby mu podal svoju zbraň, na, tu máš, zastreľ ma

Nespokojnosť je šťastím pre toho, kto sa s jej pomocou pohne dopredu. Rozlišujeme zdravú a chorú nepokojnosť. Prvá je hybnou silou, druhá zábranou, stratou času. Pôjde o to, pre ktorý druh sa rozhodneme.

Niektoré rozhodnutia, navodzujúce spokojnosť, nás i tak poburujú. Väčšinou sú o tie, ktoré pôsobia ako uspávací prášok, ale samotnú nespokojnosť neriešia. Možno ich prirovnať k falošnej kosti, hodenej psovi…

Šance

Keď sa ti celkom všetko zrúti, budeš musieť prekonať aj nevedomosť. Často je to práve nevedomosť, ktorá je príčinou nejakej skazy… Lenže skaza môže byť úplná vtedy, keď niečo definitívne stratíme… načo toľko riskovať?

Postoj okolia

Pesimizmus nie je najvhodnejším sprievodcom, ak sa nachádzame v chaotickej situácii. Vtedy je lepšie vypnúť podobné emócie a využiť rozum, zmysel pre poriadok a pre organizáciu – napríklad buniek.

Plusy a mínusy

Tvoje mínusy hovoria o tvojom tieni, a tvoj tieň o tvojej podstate. Bude teda na mieste prijať svoj tieň a vďaka tomu zosilnieť. A vo všetkom.

Výsledok

Povrchnosť sa zakorenila v mysliach ľudí, a to je zle. Povrchnosťou padajú domy, stavby, praskajú hrádze, aktivuje sa tsu-nami, vznikajú prepadliská na cestách, rúcajú sa vzťahy, rodiny… všetko…

OKTÓBER

OS – ústa ako prameň všetkých jazykov a múdrostí. Dokážete vyjadriť lásku, nádej, oddanosť. Ako myslíte, tak hovoríte, lebo ústa sú hovorcom vašej duše.

VIAŤ. Základ, vyžarujúci jednotnú energiu, napr. myšlienky, idey.

ODL ako Domov, ktorý je zdrojom ľudskej prosperity  šťastia; bude vašim útočiskom. Dokážete vytvoriť príjemné prostredie.

NAĎOŽDA. NÁDEJ. Dodáva schopnosť dosiahnuť pocit šťastia, lepšieho duševného stavu, zosúladenie energií.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Nič nie je také tvrdé, ako to vyzerá na prvý pohľad, a ešte aj pod stresom. Zrejme sa budú diať protesty, revolty, k tomu sa môžu pridať aj nejaké prírodné katastrofy, nedorozumenia, nechápanie jeden druhého.

Pozor na chybný odhad, kde končí realita a kde už striehne nebezpečenstvo, čo nemá zmilovania. V tomto smere to bude chcieť obrovskú zodpovednosť a sebadisciplínu. Tiež trpezlivosť a objektívny pohľad. Vyhnite sa podceňovaniu nepriateľa či nebezpečenstva.

Nezabúdaj na chvíle pohromy, keď už si v blahobyte. Možno nastanú momenty akéhosi prímeria, preto nestrácajte opatrnosť, nepoľavujte a buďte v strehu.

Rozpoltenie podporuje samé zlé skutky, neistotu a rozpoltenie. Akoby mnoho ľudí bez morálky a bez vnútorného bohatstva chcelo ovládať krajinu – falošnými výpoveďami, správami, nezmyselnými požiadavkami, nedostatkom sebakontroly.

Šance

Hneváme sa, keď sa veľmi bojíme. Bude potrebné ovládnuť emócie a nedovoliť strachu, aby začal ovládať vaše reakcie a vaše myslenie.

Postoj okolia

Niekto sa tvári, že je tvoj oddaný priateľ, až zistíš, že veru nemáš horšieho nepriateľa. Dôverujte, ale preverujte, kto je aký. Nikomu netreba naletieť, vždy si treba nechať akúsi rezervu.

Plusy a mínusy

VCÍTENIE SA/ Láska je v prvom rade pochopenie… S láskou možno poraziť obrov zla, podlosti a nepríčetnosti. Inak to nepôjde.

Výsledok

NADHĽAD/ Spoznaj seba, aby si spoznal Boha. Bude nevyhnutné postaviť sa na nohy, uvedomiť si svoju podstatu a prijať sa takých, akými budeme.

NOVEMBER

KEN ako ohnisko choroby. Dodáva prezieravosť.

VODA OKI-JAN. Oceán informácií, nesúci životnú silu – keď sa v rieke okúpeme: alebo smrť nájdete, keď do budúceho mora vojdete. V prípade narušenia harmónií Pri Rode morské živly očistia Zem potopou.

UR je spútaná energia. Dáva ti silu dosiahnuť čo chceš.

BOG OCHRANCA. Ide o ochranu Rodu, múdrosti predkov, Živlu zeme, teritória, remesla, Svetov (TRIGLAV) a pod.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Niekedy môže byť aj dobre mienená obeť nezodpovedným skutkom Zrejme zase bude niekto „len v tom najlepšom“ poukazovať na to, ako sa treba obetovať pre iných, ako treba chápať nepochopiteľných, ako treba dávať lásku tam, kde o nej nič nevedia…

Vytrvalosť prinesie úspech, iba keď v ústraní prečkáš najhoršie časy a s priateľmi vyčkáš na vhodný okamih. Vhodný okamihom možno nazvať moment, kedy sa mysle ľudí zjednotia, a naraz vykročia – povedzme do ulíc a podobne.

Sú aj takí, ktorí hovoria o poctivosti, no nikdy nebudú hrať poctivo. Títo bývajú najviac zákerní alebo nebezpeční, lebo nikdy nebudeme vedieť, čo urobia, ako sa zachovajú.

Výkyvy nepominú, lebo nimi ešte všetci neprešli. To znamená, že ak si niekto myslí, že vďaka slnečnej energii tohto roka SA všetko utrasie a dá do poriadku aj samé – hlboko sa mýli.

Šance

Veľkorysosť na nepravom mieste môže byť veľmi nebezpečná. Ak spravíme z hlupáka lekára, z primitíva prokurátora, ak dáme do ruky dieťaťu nabitý guľomet – nebudem opisovať, čo všetko sa stane…

Postoj okolia

Tuposť zasahuje do duchovnej biedy, preto treba nájsť skutočný cit. Ako sa vyjadrujeme, ako sa správame svedčí o úrovni tohto národa. Ak teda budeme stále len do niekoho útočiť, a to bez pochopenia – nečudujme sa, že zaútočia aj na nás.

Plusy a mínusy

Tupý milionár nedokáže oceniť silu priateľstva; len kupuje a predáva. Priateľ totižto nie je ten, kto nás neustále hladká a kto neustále zvelebuje všetky naše kroky a rozhodnutia. Priateľ predovšetkým chápe, a nastavuje také zrkadlo, ktoré mení prakticky kvalitu celého sveta.

Výsledok

Všetko je príliš relatívne na to, aby si to ovládol. Všetko sa nedá ovládnuť, ale ak zachránime čo len jedného človeka – ako hovorí Schindlerov zoznam – zachránili sme celý svet.

DECEMBER

UR dodáva silu dosiahnuť čo chcete. Skúste byť „pánom“ na úrovni.

EH Odinov kôň, radosť pre človeka, možno tátoš, ktorý vás vynesie k nebesám, lebo každá námaha je ocenená. Aj tá Vaša.

RAD dodáva dostatočnú energiu pre pohyb dopredu.

URu je zase ZAPADÁKOV.  Tam, kde je skutočná príroda, nenarušená harmónia.  Žiadne osady či mestá. Pustatina, privolávajúca pocity úzkosti až beznádeje.

DUŠA a DUCH, PREPOJENIA

Strach podporuje neistotu, tá zase podľahne uleteným emóciám a je obrovským umením udržať to. Vo všeobecnosti vlna strachu ovládne ľudí, ktorí sa budú cítiť ako priškrtení rôznymi zámienkami, podmienkami a racionálne postavenými hlúposťami.

Ak po tebe pošliapu hlupáci, odpľuj si, ale nestrácaj čas s organizovaním odplaty. Najlepšie bude odpľuť si, pretože to je prejavom nesúhlasu, odporu a tiež istej hrozby. Všetko ďalšie by už bolo n úrovni toho primitivizmu, pred ktorým si budete odpľúvať.

Vymýšľaj také sugescie, ktoré ti pomôžu vybudiť lásku na maximum. Láska môže byť vybudená na maximum, pôjde o to, u koho a z akého dôvodu. Nemožno si len tak s niečím zahrávať a pritom sa tváriť, že je všetko v najlepšom poriadku. I preto treba všetko ovládať sugesciami – lebo len tak možno odraziť a zlomiť tie kliatby, ktoré visia ako temný oblak nad našou krajinou…

Kto sa veľmi prispôsobuje, prestane byť sám sebou. Kvôli ničomu a kvôli nikomu netreba strácať samého seba. Prispôsobovať sa povedzme zlu – znamená súhlasiť s ním, pracovať na jeho úspechu. Ak to nie je vaša parketa – nezúčastňujte sa na nej. Odolajte a budete odmenení.

Šance

Nevedomosť o uzdravovaní môže niekoho aj zabiť. Samozrejme, každý, kto sa hrá na niekoho, kým nie je, nemá dostatočné vedomosti ani skúsenosti – často dosiahne opak toho, čo pôvodne túžil dosiahnuť.

Postoj okolia

Pri najlepších zámeroch sa môžeš dopustiť skrytej chyby, a tá ti všetko zrúti. Zodpovednosť a dôslednosť bude teda jednou z najdôležitejších vlastností, ktoré budeme potrebovať. Nedopustiť sa chyby. Dosiahnuť svoj cieľ.

Plusy a mínusy

Na svete niet človeka, ktorý by sa nepotkol na svojej hlúposti. Každý z nás môže urobiť hlúposť – ale dôležité je uvedomiť si to vo chvíli, kedy sa pranieruje niekoho chyba – pretože nikto na tomto svete nie je bez chyby ani bez nejakej „viny“.

Výsledok

Neúcta voči vlastným citom vytvára ponižovanie tých lepších. A sme doma, pretože tí, ktorí nepochopili, čo je to nadhľad, sebapoznanie, rešpekt aj voči sebe samému – ťažko pochopia, že všetci sme si rovní, nikto nie je ani lepší alebo horší  len vedomejší, alebo viac prebudený a neprebudený. (Martin Kukučín)

 

Related Post

18.12.201818.12.2018

Hoci sa blížia vianočné sviatky, my ešte stále pracujeme, a učíme sa. Niektorí študenti si dali prázdniny, ale väčšina z nich si presadila “učenie”, čo ma nevýslovne teší. Poznávame všetko v