Kontakty

SuMoStE

SuMoStE

 

Narodila som sa nesmierne múdrym rodičom, ktorí mi umožnili byť sama sebou. Odmalička som rozumela prírode, rozprávala som sa s nebom i zemou, naučila som sa rozumieť reči niektorých zvierat, dokonca i reči kameňov. Všetci verili, že dokážem nemožné, ale najviac som tomu verila ja, a nemožné som dokázala. Mali sme psíka, a tomu sa pádom zlomila chrbtica. Bolo mi ho veľmi ľúto, nedovolila som, aby ho zo súcitu usmrtili, lebo som mala pocit, že ešte nenastal jeho čas. Držala som ho svojimi rukami dovtedy, kým nezačal znovu chodiť, kým si nezačal cítiť svoje zadné labky. Potom som sa dostala do latinskej Ameriky, k peruánskym šamanom. Vychovali ma k úcte voči prírode, voči všetkým živým bytostiam, naučili ma ďalšie dôležité rituály, ako počúvať nevyslovené, ako vidieť neviditeľné. Učil ma sám veľký Raymond Buckland a potom v Európe Derren Brown a stala som sa čarodejnicou. I tu som sa naučila, že keď veľmi chceš, dokážeš čokoľvek. A toho sa držím dodnes. Okrem svojej nezvyčajnej vnútornej sily používam Tarot, starobylé Runy, za istých okolností dokážem uvidieť to, čo sa vám môže stať, ak… rovnako ako to, čo by sa stalo, keby ste to nezmenili.

Ako meniť svoj život k lepšiemu, ako byť sebou, ako dosiahnuť čokoľvek, to je pole mojej pôsobnosti a v tom vám dokážem poradiť, pomôcť, odhaliť, čo je skryté a nájsť východisko z akejkoľvek situácie. Viem vás počúvať i vtedy, keď si myslíte, že ste nič nepovedali… tak to som ja, SuMoStE.

My name is SuMoStE. I was born to clever parents who did not press my identity  and allowed me to be myself. From an early age I understood the naturem, I spoke with Earth and Heaven, I have learned to understand some animalsˇ speech, also the speach stoneś. All they believed that I can achieve impossible, but Ihave believed it myself, and I was able to achieve impossible. We had a dog, and by the bed fall was broken his spine. It was very sorry for him, did not allow him to be killed out of compassion, because I felt that his time has not yet come. I held him with my hands until he started to walk again, until he started to feel his back paws. Then I came to Latin America, the Peruvian shamans. They raised me to respect towards nature, towards all living beings, taught me other important rituals to listen to the unspoken, to see the invisible. I was taught by a great Raymond Buckland himself, and then in Europe, Derren Brown and I became a witch. Here, too, I learned that when you really want, you can do anything. And I keep to this point till today. Except for my unusual inner strength I use Tarot, Ancient Runes, under certain circumstances, I can see what can happen if … as well as what would happen if you changed it.

How to change your life for the better, how to be yourselves, to achieve anything, it is the field of my competence and that I can advise, help uncover the secrets and find a way out of any situation. I can listen to you even when you think you’ve said nothing … it’s me, SuMoStE.

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

9 + 1 =